Pochodzna strecha

Balkóny, lodžie a strešné terasy, ktoré slúžia na rekreačné a športové účely, sa v odbornej terminológii nazývajú pochôdzne ploché strechy. Ich spoločným znakom je trvalé využívanie rozličným spôsobom, ktoré si vyžaduje zvýšené nároky na ochranu nosnej konštrukcie a celého strešného plášťa plochej . V prípade, kedy nemožno použiť ako pochôdznu vrstvu balkónu napr. Fólia vyrábaná v niekoľkých farebných variantách, je na hornom . Strecha nižšieho podlažia je ideálnym miestom pre rozšírenie úžitkovej plochy prostredníctvom výstavby terasy.

Podobne ako zelená strecha , pretvára vhodná povrchová úprava strechu na priestor použiteľný pre rôzne aktivity a relax. Nepochôdzna strecha s obrátenou skladbou bezpečne zaistí ochranu hydroizolácie pred poškodením. Pred vonkajšími mechanickými vplyvmi chráni hydroizoláciu vrstva tepelnej izolácie na báze extrudovaného polystyrénu URSA XPS, ktorá je umiestnená nad ňou smerom do exteriéru. Konštrukcie strešných terás sú stále viac obľúbené.

Medzi zvyčajné riešenia patrí pokládka dlažby do štrkového lôžka, ale aj umiestnenie dlažby na podložku. Oproti bežnej skladbe zateplenej strechy je hydroizolačná vrstva položená priamo na nosnú konštrukciu, tepelná izolácia leží na hydroizolácii. Používajú sa len tepelné izolá- cie odolné voči vode. Ak sa má obrátená strecha aktívne využívať ( pochôdzna , pojazdná strecha ), musí byť priamo na tepelno – izolačných doskách .

Pochôdzne strechy , terasy a parkoviská. V súčasnosti strecha neplní už len funkciu ochrany pred poveternostnými vplyvmi, ale ponúka i iné možnosti širokého využitia. Dôkazom sú variabilné architektonické riešenia novodobých plochých striech, ktoré môžu byť po správnej realizácii a údržbe napríklad miestom pre oddych . Ploché strechy, ktoré slúžia Terasa na streche? Alebo aj príťažlivé rozšírenie životného priestoru? Tento typ strechy jeveľmi obľúbený u staviteľov a projektantov, no v minulosti s ním boli hlavne zlé skúsenosti.

Z hľadiska tepelnej techniky nevetrané dvojplášťové ploché strechy majú podobné vlastnosti ako jednoplášťové, preto ich tepelnotechnický výpočet je podobný ako u jednoplášťových striech. Zeleň na streche , a nielen tá náhodná na starej neudržiavanej, nie je už ani na Slovensku žiadnou novinkou. Okrem estetickej funkcie plní vegetačná strecha , laicky označovaná ako zelená, aj ochrannú.

O výhodách a možnostiach vegetačných striech sme sa rozprávali s Ing. Pôvodný názov tejto izolácie je NOBASIL SPS. Kvôli logistike a dodržaniu termínov doručujeme objednávky, ktoré . Držiak stúpacej plošiny s možnosťou prispôsobiť ku sklonu strechy.

Stúpacia plošina 4x 2. Pre menšiu hrúbku sú fólie náchylnejšie na poškodenie, preto je nevyhnutná väčšia opatrnosť. K tomu treba prirátať ešte záťaž samotného bazéna.

Veľkú pozornosť venujte tiež bezpečnosti a ochrane proti unikajúcej vode. Alternatívne a menej nákladné riešenie vodného kúpeľa na terase je vírivka či malý masážny bazén. V takom prípade sa bežná pochôdzna strecha dimenzuje na adekvátnu . Obrátená plochá strecha – pochôdzna komunikácia . Kladenie tepelných izolácií na plochých strechách.

Strecha obmedzene pochôdzná – kladenie izolačných dosák. Natavovanie asfaltového pásu. Strecha pojazdná – parkovacia. Strechy jednoplášťové s klasickým poradím vrstiev A.