Ploche strechy

Ploché strechy Skladba konštrukcie nepochôdzej plochej strechy so spádovou vrstvou PDF. Dané produkty je možné použiť aj pri zelených strechách. V prípade potreby vám radi spracujeme.

Na rozdiel od jednoduchej opravy hydroizolačnej vrstvy strešného plášťa, ktorou riešime iba problémy funkčnosti pôvodnej hydroizolácie, tepelná sanácia plochej strechy pokrýva komplexne oba základné funkčné požiadavky skladby strešného plášťa – hydroizolačnú i tepelnoizolačnú funkciu. Práve otázka zabezpečenia .

Prečo vlastne ploché strechy v minulosti tiekli a hlavne prečo je medzi ľuďmi rozšírené „delenie“ plochých striech na „tie čo tečú a tie čo ešte netečú? Samozrejmosťou súčasných striech je, že spĺňajú svoju prvoradú úlohu – ochranu interiéru pred atmosférickými zrážkami. Nevšedné rozmery stavby, atypické pôdorysy domov či netradičný terén pozemku sú pre tvorbu strechy výzvou. Použitím plochej strechy sa elegantne odkrýva jedinečný priestor na jej . Uplatňujú sa ako hydroizolácia v skladbách strešných konštrukcií, k izolácii spodnej stavby, ale aj ako hydroizolačné fólie bazénov a jazierok. Hydroizolačné fólie sa môžu deliť podľa svojej materiálovej bázy, druhu výstužnej vložky a taktiež podľa spôsobu ich stabilizácie.

Strešné fólie z mäkčeného . Sedlovú a pultovú strechu sme vám už v našom magazíne predstavili.

V ďalšom pokračovaní seriálu o strešných konštrukciách rozoberieme strechu plochú. Plochá strecha je podľa harmonizovanej normy strecha so sklonom krytiny do °. V dnešnom príspevku sa budeme venovať hydroizoláciám a tepelným izoláciám ktoré sa používajú najčastejšie v našich podmienkach pri obnove strešných plášťov. Rekonštrukcia plochej strechy realizovaná PVC fóliou – nedostatočné kotvenie. Skladba strechy bude hydroizolacia: parozabrana, Fatrafol 81 geotextilia Tatratex 20 poplastovane plechy na atiku v s. Tepelna izolacia je EPS . Plochá střecha , jednoplášťová plochá střecha , dvouplášťová plochá střecha , tříplášťová plochá střecha , plochá střecha s klasickým pořadím vrstev, plochá střecha s opačným pořadím vrstev, plochá střecha kombinovaná, provozní střecha, střecha pochutná, střecha pojížděná, střešní zahrada, lehká plochá střecha. Povlakové krytiny – Hydroizolácia.

Hydroizolačnú vrstvu plochých striech (správne povlaková krytina) sa odporúča navrhovať so sklonom najmenej 1° (cca) smerom k odvodňovacím prvkom (vrátane úžľabia). Na povrchu bezúčelových (nepochôdznych) plochých strechách by voda nemala vytvárať . Ak zvažujete, že svoj dom opatríte plochou strechou, ale stále si nie ste stopercentne istí, nechajte si poradiť od odborníkov, s ktorými sme diskutovali o výhodách i nevýhodách tohto riešenia, ako aj o podmienkach a úskaliach jeho realizácie. Výhodou plochých striech je najmä plnohodnotnejšie využitie priestoru . Každá budova s plochou strechou može správnou realizáciou strechy dosiahnuť výrazné predĺženie životnosti a najmä zníženie svojej energetickej náročnosti. Kvalitná izolácia plochých striech si preto zaslúži náležitú pozornosť nie len pri samotnom výbere izolácie, ale aj jej inštalácii.

Minerálne – čadičové izolačné . KLIMATRADE, špecialista na ploché strechy v Lučenci a celej SR ponúka kompletné služby: rekonštrukciu striech, dodatočné zateplenie, hydroizoláciu asfaltovými pásmi a PVC fóliami, zelené strechy, rekonštrukcia terás a konštrukcie z polykarbonátovývh platní.

Poskytujeme aj kontrolu a meranie tesnosti hydroizolácie. Strecha už dnes nie je zdrojom problémov ako v minulosti, ale čoraz častejšie je realizovaná ako zelená strecha alebo pochôdzna strecha, ktorá užívateľom budov . Tento moderný spôsob zateplenia v sebe skrýva veľké možnosti využitia plochej strechy. Pri rodinnom dome môžeme týmto spôsobom zatepliť pochôdznu terasu bez obáv, že nám pod ňou bude mrznúť, ak bývame v centre mesta, môžeme si týmto spôsobom zhotoviť strešnú záhradu, u kancelárskych budov možno na . Svetlovody VELUX pre ploché strechy sú navrhnuté na poskytovanie prirodzeného svetla do miestnosti, kde nie je možná montáž strešného okna VELUX.

Jednoplášťová mechanicky kotvená skladba ploché střechy bez provozu, s hlavní hydroizolační vrstvou z fólie z měkčeného PVC, spádová vrstva vytvořena tepelnou izolací.