Plocha strecha sklon

Plochá strecha nemá sklon väčší ako 10°. Minimálny sklon sa odporúča aspoň (1°) v ploche strechy a v úžľabí. Podľa tejto definície je preto plochou strechou aj škridlová strecha Bramac Max ktorá môže byť uložená na sklon 7°.

Uvažujme ale, že v tomto článku píšem o plochých strechách do . Medzi základné predpoklady funkčnej a odolnej plochej strechy patrí správny sklon a vhodný návrh zloženia strešného plášťa.

Predovšetkým vrchná vrstva strešného plášťa by mala byť odolná proti účinkom slnka, vody a vetra. Aké sú hlavné zásady, ktoré treba pri návrhu plochej strechy zohľadniť, . Ako sme už spomenuli v úvode, plochá strecha je strecha so sklonom krytiny do 10°. Niektoré nové škridlové systémy v súčasnosti umožňujú sklon už od 7°, napríklad pri pultových strechách, pre ktoré je typický nižší sklon.

Pod pojmom plochá strecha sa ale v odbornej terminológii rozumie strecha, ktorej . Rozlišujeme ploché střechy dle: ❑ využití – nepochůzné – vstup pouze pro kontrolu stavu konstrukce,. Máte problémy s plochou strechou ?

Sklon plochej strechy môže byť riešený buď do vnútornej alebo do vonkajšej strany. Minimálny dovolený sklon strechy je 1°, ale vzhľadom k náročnosti vyhotovenia rovných striech sa odporúča projektovať . Tvar a sklon plochej strechy ocenia užívatelia, ktorí sa rozhodli pre maximalizáciu ziskov zo slnečnej energie a zvolia si možnosť energeticky úspornej výroby teplej vody či využitia obnoviteľných zdrojov tepla prostredníctvom solárnych kolektorov. Solárne kolektory sa na streche umiestňujú jednoducho.

Střecha – střešní konstrukce. Zároveň by však její sklon měl být alespoň ° a to ve všech jejích částech. Bezespádové ploché střechy by se vůbec neměly vyskytovat, protože odvodnění ploché střechy musí být navrženo tak, aby mohla . Dnes nie je problém spraviť aj bezspádovú strechu , ba na streche môžete mať hoci aj bazén. Len pre zaujímavosť: do Rakúska sme navrhovali jednu strechu , ktorá nemala žiadny sklon ani vpust dazďovej vody. Jednoducho na streche stojí voda, a keď je jej priveľa, jednoducho pretečie cez odkvap po . Vodotěsnicí vrstva z PVC-P fólií má velmi malou plošnou hmotnost.

Fólie z PVC-P se vyznačují, zejména v porovnání s asfaltovými pásy, relativně nízkým difuzním odporem. Sklon plochy střechy s vodotěsnicí vrstvou z PVC-P fólií musí být nejméně 1° a sklon úžlabí musí být takový, aby byl zajištěn odtok vody. Návrh velikosti žlabu vychází z velikosti půdorysného průmětu plochy , kterou je třeba odvodnit.

Pro správný návrh odvodnění střech vně dispozice, které se používá zpravidla u střech šikmých a strmých, je nutno stanovit velikosti sklonů jednotlivých rovin střechy. DVOUPLÁŠŤOVÉ PLOCHÉ STŘECHY.

Tomáš Petříček, podklady: Doc. BHO- Pozemní stavitelství III snímek: 2. Z hlediska počtu střešních plášťů. JEDNOPLÁŠŤOVÉ PLOCHÉ STŘECHY.

FAST VUT v Brně, Ústav pozemního stavitelství. Jednoplášťová střecha – střecha zajišťující všechny funkce. Projektové zásady obrátenej plochej strechy.

Konštrukcia obrátených (inverzných ) striech. V systéme obrátenej strechy je tepelná izolácia ukladaná na hydroizolačnú vrstvu a pri vhodnom zásype je chránená pred prúdením vetra a mechanickým poškodením. Vyzerá síce rovno, ale istý sklon je potrebný kvôli odvedeniu vody zo strechy.

Pre sklony menšie ako ° nemôžeme inštalovať šindle. Miesto šindľov je potrebné použiť modifikované asfaltové pásy (Armourvalley) alebo iné materiály na báze .