Penetračný náter

Kvapalina na báze vodnej disperzie styrenakrylátového kopolyméru SOKRAT miesiteľná s vodou v každom pomere. Odparením vody sa vytvorí súvislý, hladký a slabo lepivý film. Hlavné použitie je ako prísada do vápenných, vápenocementových. Je náter na báze modifikovaného styrénakrylátového kopolyméru, ktorý umožňuje vysoký stupeň kotvenia.

Vyznačuje sa výborným zmáčaním a dokonalým kotvením na nasiakavých podkladoch.

Jednozložková nízkoviskózna kvapalina na báze vodnej disperzie styrenakrylátového kopolyméru SOKRAT, vytvárajúca po vytvrdnutí transparentný polymérny vodou nerozpustný film. Znižuje a zjednocuje nasiakavosť podkladu a zvyšuje adhéziu následných vrstiev. Na čo konkrétne sú penetračné nátery určené? Používa sa na penetračné nátery pod jadrové a finálne . Môžu sa používať v exteriéri aj v interiéri?

Na aké podklady sa môžu nanášať? Musíme podklad pri nanášaní penetračného náteru špeciálne upraviť?

Akými spôsobmi sa penetračné nátery na povrch nanášajú? Univerzálne a hĺbkové penetrácie na steny. Nachádzate sa v kategórii penetračné nátery na omietky a stierky. Penetračný náter by sa mal použiť vždy pred maľovaním.

Aj keď sa jedná o nové omietky aj keď sa jedná o premaľovanie starších náterov. Penetrácia sa robí z dôvodu zjednotenia nasiakavosti farby, čo má za . Vyrovná jeho savosť, vďaka čomu vrchný náter nebude praskať a lúpať sa. Vyberte si penetračný náter na steny, betón, fasádu či drevo. Penetráciu využijete na zjednotenie nasiakavosti a spevnenie natieraného povrchu. Ako každá technológia, aj penetrácia prinesie pri splnení istých požiadaviek uspokojivý výsledok.

V niektorých prípadoch je však podklad natoľko nevyhovujúci, že ho žiadny penetračný náter nedokáže dostatočne upraviť. Na základe praktických skúseností sa preto pokúsim trocha objasniť, čo si pod . V prvom rade zvyšuje prídržnosť a priľnavosť vrstiev následne aplikovaných na. Hlbkový penetračný náter na ošetrenie nasiakavých podkladov pred lepením obkladových materiálov, nanesením povrchových vrstiev a vyrovnávacích hmôt.

Penetrácie pod omietky,základné penetrácie , hĺbkové penetrácie odborník pre vaše steny.

Riedi sa v pomere 1:až 1:s vodou. Charakteristika, výhody: Po vytvrdnutí vo vode . Ale, keď kupujete špeciálnu farbu, tak si k nej kúpte aj penetrák tej istej značky. Lebo sú aj paropriepustné a Duvilax paropriepustný nie je.