Ochrana hydroizolácie spodnej stavby

V prípade hydroizolácie spodnej stavby ide predovšetkým o izoláciu zvislých konštrukcií (stien) spodných častí budov, ako aj o izoláciu vodorovných. Neodborné búranie priečok, podláh, osekávanie omietky, a tým poškodzovanie aj zvyškov izolácie , ktorá zabezpečovala ochranu objektu, sú príčinou . Projekt by mal vždy predpisovať na vodorovnú plochu hydroizolácie ochranný betónový poter hrubý mm, ktorý zabezpečí ochranu pred mechanickým. Jedným z najčastejších dôvodov reklamácií funkčnosti hydroizolácie spodnej stavby je práve nekvalitné vyhotovenie spätného spoja z dôvodu . Izolácia proti zemnej vlhkosti.

Zemná vlhkosť je voda nevytvárajúca spojitú fázu schopnú toku.

Zvýšenú pozornosť pri spodnej. Moderné stierkové izolačné materiály najlepšie vyhovujú na izolácie proti zemnej vlhkosti a na ochranu spodnej stavby proti radónu. Stierka dokonale vyplní kryštalizačné póry v betóne a urobí ho úplne nepriestupným pre vlhkosť a radón. Hlavná výhoda stierkových izolačných materiálov spočíva v ich . Staviame dom s čiastočným podpivničením.

Nebude slúžiť na obytné účely. Pivnica bude nezateplená, resp. Ako vykonať ochranu hydroizolácie ? Optimálna izolácia spodnej stavby z vonkajšej strany proti zemnej vlhkosti alebo spodnej vode je jedným zo zásadných predpokladov k tomu, aby celý objekt.

Pri stavbách na pozemku s nízkym radónovým rizikom sa žiadne zvláštne opatrenia nevyžadujú, keďže dostatočnú ochranu zabezpečí aj bežná hydroizolácia. Superflex (protiradónová ochrana ). Vysoko flexibilná dvojzložková hydroizolačná zmes na hydroizoláciu budov pod úrovňou terénu. Komparátor Odstrániť komparátor.

Ochranný a drenážny systém s integrovanou klznou fóliou pre asfaltové stierkové izolácie. Pre ochranu a drenáž živičných izolačných stierok. Spoľahlivo odvádza vodu od suterénnej steny. Bráni hromadeniu vody medzi stierkovou izoláciou a klznou fóliou. Hydroizolácie , hydroizolácia , izolácia – proti vlhkosti, spodnej a tlakovej vode.

Zabezpečíme materiál aj kvalitnú prácu. Banská Bystrica a Revúca. Ako jednoducho predísť škodám a odporúčané materiály až s ročnou zárukou. Do izolácií spodných stavieb zaraďujeme okrem ochrany pred zemnou vlhkosťou a ochrany proti radonu ešte ochrana proti tlakovej vode v prípade podpivničených domov, kde sa predpokladá veľký tlak vody.

Taktiež nesmieme zabúdať na kvalitnú nenasiakavú tepelnú izoláciu spodnej stavby , ktorá jednak zabráni . Navrhovanie hydroizolácií spodných stavieb je podmienené súborom vstupných okrajových podmienok (hydrofyzikálne namáhanie, hydrogeologické podmienky, vplyvy okolitého prostredia), bez ktorých nie je možné presne určiť, navrhnúť a nadimenzovať hydroizolačnú ochranu spodnej stavby objektov. Hydroizolácia spodnej stavby je zložitý systém, ktorý chráni stavebné dielo pred pôsobením vlhkosti a vody obsiahnutej v pôde (čiže podpovrchovej vody), ale aj atmosférických zrážok (dažďa a pod.). Pri hydroizolácii proti agresívnej vode sa hydroizolácia proti tlakovej vode doplní primárnou alebo sekundárnou ochranou.

Tepelná izolácia sa lepí až na hotovú a funkčnú hydroizoláciu.

Známa klasická nopová fólia neslúži ani ako hydroizolácia , ani ako drenáž, ale najmä ako ochrana spodnej stavby a jej vrstiev pred zeminou a vodou. Jej sekundárna funkcia je prevetrávanie medzi hydroizoláciou na murive a nopovou fóliou, . Na hydroizoláciu spodnej stavby sa využívajú aj asfaltované hydroizolačné pásy, oxidované alebo modifikované, s jemným minerálnym posypom. Takmer všetky súčasné hydroizolačné materiály určené pre izoláciu spodnej stavby spĺňajú požiadavky protiradónovej ochrany. Asfaltová hydroizolácia sa aplikuje na vopred.

Význam týchto hydroizolácií sa často podceňuje už vo fáze projektu stavby. Zhotovenie sa často prenecháva pracovníkom s nedostatočnou kvalifikáciou a odbornou praxou. Ochrana spodnej stavby proti vlhkosti a podzemnej vode si vyžaduje návrh takých materiálov a konštrukčných riešení, ktoré majú .