Nový patentový zákon

Na vynálezy, ktoré spĺňajú podmienky ustanovené týmto zákonom , udeľuje Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len. úrad) patenty. Patenty podľa odseku sa . Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Štefana ZELNÍKA a Tibora BASTRNÁKA na vydanie zákona , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. Tento zákon nadobúda účinnosť 1. Najlepší právny poradca na webe.

Za vynálezy se nepovažují zejména. TASR) – Ustanovenia patentového zákona je potrebné upraviť a zmodernizovať. Vyplýva to z dôvodovej správy k návrhu novely zákona o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach ( patentový zákon ) z dielne Úradu priemyselného vlastníctva (ÚPV) SR, ktorý dnes prerokoval a . V zmysle patentového zákona sa vynález dá definovať ako technické riešenie z ktorejkoľvek oblasti techniky, ktoré je zároveň nové , je výsledkom vynálezcovskej činnosti a je priemyselne využiteľné. V praxi to znamená, že vynálezom môžu byť nielen nové výrobky, ale aj technológie, zariadenia, chemické . Do spoločných ustanovení patentového zákona ( § ods. 11), zákona o dizajnoch ( § ods.

8), zákona o úžitkových vzoroch ( § ods. 9) a zákona o ochranných známkach ( § ods. 9) sa doplnil nový inštitút prerušenia konania pred ÚPV SR z dôvodu konania o predbežnej otázke prebiehajúceho . Zákon je v době psaní tohoto článku podepsán prezidentem a čeká na publikaci ve Sbírce zákonů.

Hlavní důvody změny předchozí úpravy jsou dva.

Za prvé dosavadní stručná zákonná úprava . V Slovenskej republike sa udeľovanie patentov riadi zákonom č. Na určité riešenie (vynález) môže byť autorovi udelený patent, ak riešenie spĺňa nasledovné podmienky: prináša nové riešenie, doteraz neznáme v tuzemsku i . V České republice udělování patentů upravuje zákon č. Podle něho se patenty udělují na vynálezy, které jsou nové , jsou výsledkem vynálezecké činnosti . Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na . Obsahoval například přesně daná kritéria definice vynálezu. Musel mít přesně určeného původce (tedy držitele patentu ), být nový (stačilo na území Benátské republiky) a přitom . Evropského patentu nabude účinnosti od 1. Po preskúmaní orgány čínskeho Tchaj-peja pracovali na niekoľkých zmenách vnútroštátneho patentového zákona a vykonávacích ustanoveniach, ktoré nadobudli účinnosť 1. Pokiaľ ide o zrušenie nútených licencií, osobitné problémy, s ktorými sa stretol . Jediný komentář zákona o vynálezech a zlepšovacích návrzích na trhu je praktickou pomůckou každého, kdo se setká s ochranou práv duševního vlastnictví. Nedostatek judikatury českých soudů publikace překonává přiléhavými odkazy na správní rozhodnutí Úřadu průmyslového . Je zajímavé, že v bývalém Československu platil prakticky až do r. Ve Spojených Státech ústava pověřila kongres, aby vytvořil národní patentový systém, který měl podpořit pokrok ve vědě. Autorovi objevu podle něj náleželo monopolní právo k jeho užívání na omezenou dobu.

Nový zákon predstavuje komplexnú úpravu patentového.

To znamená, že obě nové republiky převzaly existující zákon č.