Nadkrokvová izolácia cena

Moderným, efektívnym a trvale funkčným riešením je použitie nadkrokvovej izolácie Bramac Therm z polyizokyanurátovej peny na báze polyuretánu (PIR). Tento tepelný izolačný materiál sa kladie celoplošne zhora na strešné krokvy. Tým sa zabráni vzniku tepelných mostov cez krokvy, ktoré vedú k strate tepla.

Nadkrokvová izolácia je moderné a účinné riešenie zateplenia strechy. Izolačný materiál sa kladie celoplošne priamo zhora na krokvy, čím sa zabráni tepelným stratám cez krokvy. Oproti iným riešeniam (napr. zväčšenie výšky krokiev) sa jednoduchšie dosiahne požadovaná hodnota súčiniteľa tepelnej vodivosti, nakoľko pri .

Moderným, efektívn ym a trvale funkčným riešením je použitie nadkrokvovej izolácie Bramac Therm z polyizokyanurátovej peny na báze polyuretánu (PIR). NADKROKVOVÁ IZOLÁCIA VÁM Z OBYTNÉHO PRIESTORU NEUBERIE. Vhodné použitie v kombinácii s izoláciou medzi krokvami, napr. PUREN M – Doska je určená pre stavebné nadkrokvové tepelné izolácie šikmých striech pod plechovú falcovanú krytinu.

Kotví sa v mieste integrovaných latí do krokví skrutkami. Varianty pre PUREN M – nadkrokvová izolácia. Kombinuje výhody zateplenia nad krokvami s izoláciou bez formaldehydu a 50ročnú životnosť spojov střešných fólií a pások.

Minimum tepelných mostov.

Izolácia a jej funkčnosť nie je prerušená drevrnými prvkami krovu, ktoré predstavujú tepelné mosty. Izolácia zároveň chráni konštrukciu krovu pred teplotnými výkyvmi a . Mala by poskytovať ochranu pred poveternostnými vplyvmi, chladom aj teplom a taktiež aj pred hlukom. Najpodstatnejšiu časť tejto ochrany zabezpečuje práve tepelná izolácia, ktorá by mala byť komplexná a . Vybírejte plechové střešní krytiny a příslušenství.

Isover PUREN sú izolácie určené na nadkrokvovú izoláciu strechy. Veľká pevnosť v tlaku tepelnoizolačnej vrstvy Austrotherm EPS Manzard a GrEPS Manzard umiestnenej nad krokvami umožňuje samonosnú montáž na krokvy. Pri tomto type tepelnej izolácie sa na rozdiel od tepelnej izolácie medzi krokvami vytvorí úplne homogénna hrúbka . Komfortná klíma v podkroví za každého ročného obdobia. V dnešnej dobe práve naopak ceny energií stále stúpajú a takmer v každom odvetví nášho života sa kladie dôraz na ich úsporu.

Cenník tepelných izolácií a príslušenstva ISOVER. Sklená vlna, kamenná vlna, polystyrén EPS. Celoplošnú izoláciu z tvrdenej polyuretánovej peny, ktorá sa pokladá na krokvy, môžeme použiť, ak chceme zachovať viditeľnú trámovú konštrukciu stropu.

Môžeme ju použiť aj pri špeciálnych tvaroch striech, ako je valená klenba, alebo pri rekonštrukciách ňou môžeme vhodne doplniť pôvodnú . Straty tepla cez nezaizolovanú, respektíve nedostatočne zaizolovanú strešnú konštrukciu predstavujú v prípade rodinných domov až celkových tepelných strát. Pre viac info klikni na obrázok .