Montáž trapézového plechu

NÁVOD NA POKLÁDKU TRAPÉZOVÉHO PLECHU. Zistíme, či je strecha rovnobežná. Malé rozdiely v rozmeroch sa dajú vyrovnať pomocou štítovej dosky. Pri väčších rozdieloch vymeníme poškodené časti strechy.

Minimálny sklon strechy by nemal byť menší ako 9°.

Smer montáže plechu by mal byť opačný ako smer vetra. Montážní návod trapézové profily. Předmětem této instrukce jsou pokyny k montáži trapé- zových plechů vyráběných a dodávaných firmou SATJAM. Trapézové profily SATJAM jsou užívány zejména: – jako střešní krytina.

Při manipulaci s plechy a montáži použí- vejte rukavice a ochranné pomůcky, abys- te předešli pořezání hranami plechu. Ta- bule upevňujte bezprostředně po položení. Předejdete tak odfouknutí krytiny větrem. Zajistěte, aby se nikdo nepohyboval pod střechou, na které .

Pred samotnou montážou trapezovej strešnej krytiny je potrebné upraviť rozpätie latovania podľa projektov, ktoré určujú vzdialenosť a rozmery latovania. V prípade, že nepoužívame odkvapové lemovanie je potrebné vysunúť trapézový plech cca do . V prípade , že nepoužívame odkvapové lemovanie je potrebné vysunúť trapézový plech cca do stredu žľabu. Základní podmínky pro montáž.

Střecha – laťování musí být rovnoběžné s hřebenem, menší odchylky do 5cm lze zakrýt oplechováním. Laťování musí být v rovině s tolerancí 1cm aby při zatížení nedocházelo k deformaci tabulí. Před montáží je třeba se přesvědčit o bezvadném stavu difuzní fólie a případné zjištěné netěsnosti opravit podle pokynů výrobce. V žádném případě není možná pokládka plechu přímo na lepenku. Pro montáž trapézových plechů budete potřebovat: Měření – vodováha, skládací metr, úhloměr, . Při vodorovném roštu postupujeme s montáží zespoda směrem nahoru.

Příčné překrytí trapézového plechu 1– 200mm. Smyslem následujících pokynů je ulehčit manipulaci, skladování a montáž dodávaných trapézových plechů , kazetových profilů, fasádních lamel, sendvičových panelů (dále jen „prvky opláštění“) a souvisejících ohýbaných doplňkových klempířských prvků. Chceme zároveň přispět k zajištění správné funkčnosti stavebních . U trapézových plechů s výškou vlny menší než mm musí být sklon střechy min.

K montáži trapézových plechů přistupujeme po instalaci podokapního pásu, okapu a nadokapního pásu. Pořadí montáže tabulí je třeba začít od pravého dolního rohu (obr. 3) s 3cm přesahem přes okapovou desku.

Je důležité, aby první . Zkontrolujte, zdali je podklad pro klade- ní pravoúhlý. U obdélníkových půdory- sů by obě úhlopříčky a protilehlé strany měly být stejně dlouhé. Malé odchylky mohou být upraveny pomocí lemování. Okraj, kde montáž započnete, by měl být rovný a svírat pravý úhel s . Ak po prevzatí trapézových plechov odberateľom nenasleduje okamžitá montáž , je nutné plechy skladovať v uzavretých, suchých a dobre vetraných priestoroch, kde nedochádza k veľkým teplotným výkyvom. Krátkodobo je možné aj skladovanie na voľnom priestranstve, pričom trapézový plech musí byť prekrytý plachtou, . Jejich životnost záleží zejména na protikorozních účincích, mechanických odolnostech, a stabilitě vybrané povrchové úpravy.

Před objednáním trapézových profilů doporučujeme konzultaci s odborníky. Upevnenie nosníkov a trapézových plechov. Nosná svorka ako samostatný držiak. Univerzálny kĺb pre ľubovoľný upevňovací uhol. Nosné svorky pre držiak traverzy.

Upínacia príložka pre držiak traverzy. Potřebujete rychle a bezpečně namontovat trapézové plechy? Stačí pár úprav a CladBoy bude připravený k jejich manipulaci.

Pokud máte zájem o montáž trapézových plechů , vyměníme na vakuovém zařízení CladBoy standardní přísavková těsnění za speciální. Chození po plechu je dovolené jen v obuvi s měkkou podrážkou. Díky tomu pak stroj snadno . Našlapovat se smí do údolí vlny v místech podbitých laťemi. Na dělení či sestříhávání plechu je zakázané používat nástroje s brusnými .