Likvidacia azbestovej krytiny

S eternitom je to ako so zakonom na likvidaciu auta (nemozes si stare auto odhlasit a nechat na suciastky). Môžeme demontovať azbestovú krytinu svojpomocne? Koľko stojí likvidácia azbestovej strechy domu?

My sme za necelych 1kil . Vymeňte svoju starú a nebezpečnú azbestovú krytinu za novú.

Napriek prírodnému pôvodu azbestu sú dnes už jednoznačne preukázané jeho škodlivé vlastnosti pre ľudský organizmus v prípade, že ich človek vdychuje. Azbest sa využíval v krytinových materiáloch taktiež pre svoje vynikajúce tepelno-izolačné vlastnosti. Likvidácia azbestových STRIECH ( krytín ). Je škodlivý a môže predstavovať nejaké riziká? Azbestová krytina má tendenciu vo vonkajšom prostredí korodovať rýchlo pod vplyvom poveternostných podmienok,.

Z azbestových materiálov sa vplyvom otrasov, zvetrávaním, ale hlavne akoukoľvek manipuláciou neustále uvoľňujú do ovzdušia azbestové vlákna nepatrných rozmerov. Je dokázané, že azbest .

Získajte nezáväznú cenovú kalkuláciu. Neohrozujte zdravie a život seba a svojich blízkych. Odporúčame, nikdy nevykonávajte demontáž a likvidáciu materiálov obsahujúcich azbest svojpomocne. Dlhý čas po neodborne odstránenom azbeste zostávajú nebezpečné azbestové vlákna v ovzduší a ohrozujú váš život.

Eternit totiž patrí medzi tzv. Postup pri likvidácii azbestu stanovuje zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Ak bola krytina na latách, je potrebné ich odstrániť, ak na debnení, to sa môže ponechať.

Na území Slovesnka smie azbestové materiály odstraňovať (napr. starú eternitovú strešnú krytinu ) len oprávnená spoločnosť. V zdravotníckych materiáloch sa uvádza, že likvidácia azbestu svojpomocne môže mať nebezpečné následky. Informácia o zadávaní zákazky Ozn.

Páčil sa Vám tento príspevok? Obec Jablonov na webovom sídle svoj „Profil verejného obstarávateľa, v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania. PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA: Identifikačné údaje . K likvidácii azbestu pristupujeme najnovšími metódami odstraňovania v súlade so zákonom o ochrane zdravia obyvateľstva. S čím všetkým môžeme pomôcť ? Vypracovanie projektu sanácie a odstránenia azbestu – komunikácia s príslušnými orgánmi štátnej správy – odborná demontáž a likvidácia azbestovej strechy – vyčistenie priestorov .

Staré azbestocementové (eternitové) krytiny môžeme dodnes nájsť na strechách rodinných domov, chát či chalúp. Zistiť a dokázať kto to vyviezol za dedinu je priam nemožné. A tak odpratanie azbeztu zostáva . Okrem pokuty vo výške 66- € vám hrozí následná likvidácia nebezpečného odpadu v súlade s legislatívou a na vlastné náklady a trestné stíhanie za verejné.

Donovalmi ktorého brzdové azbestové platničky su už v plameňoch od prehriatia. Demontáž azbestu zo striech – azbest likvidácia. Ak máte na rodinnom dome azbestovú strešnú krytinu postup je nasledovný: Naša spoločnosť Vám vypracuje nezáväznú Cenovú ponuku na odbornú demontáž AZBESTOCEMENTOVEJ strešnej krytiny (ETERNIT – vlnitý, šablóna).

Cena za AZBEST sa vypočíta podľa.