Latovanie rozmery

Dôležité je správne určiť rozstupy lát podľa krycej dĺžky škridly a sklonu strechy, aby strecha odolávala aj silnému dažďu, vetru a snehu. Výpočet rozmerov však treba zveriť do rúk odborníkov. Najdeš v montažnom navode krytiny, my mame odporučane min.

Latovanie je dôležitou prípravnou prácou pred položením krytiny. Správne a presné latovanie zjednoduší a zrýchli následnú montáž krytiny.

Pred začiatkom montáže sa odporúča skontrolovať krov nie len z hľadiska rozmerov ale aj z hľadiska nerovností konštrukcie, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť samotnú montáž. Zistíme, či je strecha rovnobežná. Malé rozdiely v rozmeroch sa dajú vyrovnať pomocou štítovej dosky. Pri väčších rozdieloch je nutné vymeniť poškodené časti strechy.

Minimálny sklon strechy by nemal byť menší ako 14°. Plech sa nesmie montovať priamo na lepenku. V prípade použitia lepenky je nutné dodatočne . Debnenie (podľa sklonu strechy).

C prívod vetracieho vzduchu pod krytinu. MONTÁŽ STREŠNEJ TRAPÉZOVEJ KRYTINY Príprava na montáž krytiny: Pred samotnou montážou trapezovej strešnej krytiny je potrebné upraviť rozpätie latovania podľa projektov, ktoré určujú vzdialenosť a rozmery latovania. Pripravili sme pre Vás montážny postup, ako si založiť vlastnú strešnú krytinu. S týmto prierezom lát v mnohých oblastiach Slovenska aj vystačíme. V oblastiach s častým výskytom snehu a tiež pri väčších vzdialenostiach krokiev je celkom možné, že bude treba použiť o niečo väčší prierez lát.

Kontralaty Pri prevedení debnenia alebo použití difúznej fólie musia . Plné debnenie z dosák napr. Odkvapové lemovanie pre Classic. Dvojitá pozdĺžna drážka bráni zafúkavaniu v priečnom smere. Pätné rebrovanie z rubovej strany krytiny bráni zafúkavaniu v pozdĺžnom smere. Plynulé posúvanie prekrývanej časti umožňuje použiť krytinu aj pri rekonštrukciách striech bez posúvania a výmeny latovania.

Rozmer škridly 3x 5cm. Odporúčané latovanie , cca 3- 4cm. Pri hranienych hodnotach krycej dĺžky treba upraviť okrajove škridly. Hodnoty záťaže snehu a vetra sú udávané podľa predpisov EUROCODE.

Hrúbka latovania , rozmery a hustota krokiev je určená z perdpokladanej vlastnej váhy krytiny.

Zdravim chcem sa opýťať či sa paropriepustná fólia dáva na latovanie priamo pod škridlu,alebo pod latovanie aby tam vznikla medzera a či sa izolácia. Rozměření střechy pro laťování, vytýčení pravého úhlu, vyznačení sloupců tašek, laťování v úžlabí, montáž hliníkového pásu. Prvý plech sa položí na latovanie a zasunie sa proti lemovaciemu plechu.