Latovanie pod trapezovy plech

NÁVOD NA POKLÁDKU TRAPÉZOVÉHO PLECHU. Zistíme, či je strecha rovnobežná. Malé rozdiely v rozmeroch sa dajú vyrovnať pomocou štítovej dosky. Pri väčších rozdieloch vymeníme poškodené časti strechy.

Minimálny sklon strechy by nemal byť menší ako 9°. Smer montáže plechu by mal byť opačný ako smer vetra.

Pred samotnou montážou trapezovej strešnej krytiny je potrebné upraviť rozpätie latovania podľa projektov, ktoré určujú vzdialenosť a rozmery latovania. V prípade, že nepoužívame odkvapové lemovanie je potrebné vysunúť trapézový plech cca do . Montážní návod trapézové profily. Předmětem této instrukce jsou pokyny k montáži trapé- zových plechů vyráběných a dodávaných firmou SATJAM.

Trapézové profily SATJAM jsou užívány zejména: – jako střešní krytina. LATOVANIE : Pre použitie plechovej strešnej krytiny škridplech a gapa je nutné dodržať minimálny sklon strechy 12°. Latovanie je dôležitou prípravnou prácou pred položením krytiny. Na spájanie plech – plech sa nepoužívajú skrutky 8x20mm ale 8x60mm a skrutka musí držať aj v latovaní.

V prípade , že nepoužívame odkvapové lemovanie je potrebné vysunúť trapézový plech cca do stredu žľabu.

Ak po prevzatí trapézových plechov odberateľom nenasleduje okamžitá montáž, je nutné plechy skladovať v uzavretých, suchých a dobre vetraných priestoroch, kde nedochádza k veľkým teplotným výkyvom. Uchytenie fólie zabezpečíme rovnakým typom strešnej laty ako samotné latovanie. Elektrické nůžky na plech. Zkontrolujte, zdali je podklad pro kladení pravoúhlý. U obdélníkových půdorysů by obě úhlopříčky a protilehlé strany měly být stejně dlouhé.

Malé odchylky mohou být upraveny pomocí lemování. Okraj, kde montáž započnete, by měl být rovný a svírat pravý úhel . Na konci kontralaty vypíľte výrez podľa obr. Trapezový plech sa vyznačuje výbornými vlasnosťami. Rozmer plechu je možné nastaviť podľa predstav zákaznika.

Tím je dáno i jejich mnohostranné využití ve stavebnictví od střešních krytin, přes opláštění stěn po použití v nosných konstrukcích bez vaznic či jako ztracené bednění do železobetonových konstrukcí. Plné debnenie z dosák napr. Odkvapové lemovanie pre Classic. Výška profilu pri tomto druhu trapézového plechu je mm.

Je vhodný je ako strešný a fasádny profil. Uvedený plech je možné využiť aj ako lacné riešenie pri rekonštrukciách striech rodinných domov bez nutnosti výmeny pôvodného latovania. Strešná oceľová krytina VEGA je určená na vytváranie ľahkých strešných plášťov pri sklone strechy najmenej 16° s priečnymi spojmi, alebo pri sklone strechy 12° bez priečnych spojov.

Osová vzdialenosť latovania je 350.

Vstupný materiál je plech o nominálnej hrúbke mm s dĺžkou modulu 3mm a výškou vlny mm. Rekonštrukcia strechy – seriál. Střešní tašková tabule a trapézové plechy jsou vyráběny na nejmoder- nějších profilovacích linkách. Plechy nejvyšší jakosti o tloušťkách od. Námi dodávané výrobky jsou . Trapézový plech tvorí tradičný komponent používaný na priemyselných objektoch , ale v súčasnosti stále viac aj na privátnych stavbách.

To je možné prisúdiť ponuke trapézových plechov s farebnou povrchovou úpravou. Tá umožňuje výber a montáž plechov i na architektonicky nevšedné projekty.