Krystalicka izolacia do betonu

Kryštalická materiál predstavuje fascinujúci spôsob izolácie. Po jeho nanesení na betónovú konštrukciu vnikajú aktívne látky do podkladu, kde podnecujú intenzívnu tvorbu kryštalických novotvarov. Vo vnútri betónu dochádza k postupnému vyplňovaniu pórov, kapilár a trhlín, v dôsledku čoho sa tieto stávajú nepriepustné . Tieto kryštály blokujú kapilárne póry a utesňujú trhliny v betóne čím zároveň zabraňujú vstupu vody.

Popri štandardných izolačných technológiách sa používajú tiež kryštalické hmoty. Izolačné vlastnosti týchto materiálov sú .

Keď si vyberiete Xypex, vyberáte si to najlepšie. Viac ako rokov nezávislého testovania našej originálnej kryštalickej technológie, naše dlhoročné pôsobenie vo viac ako krajinách, náš jedinečný produkt a služby, ktoré poskytujú architektom, inžinierom, investorom a výrobcom betónu veľkú dôveru dlhodobej odolnosti . Je vodotesný systém, ktorý zamedzuje prenikaniu vody do betónu a tehlového muriva alebo iných kapilárnych konštrukcií vystavených stálemu pôsobeniu tlaku. Po rozmiešaní s vodou a nanesení spôsobuje katalytickú reakciu, vznikajú kryštalické formácie a tie vnikajú do trhlín, pórov, kapilár a mikropórov betónových a . Vandex kryštalická hydroizolácia betónov. Kryštalizácia je chemická reakcia, ku ktorej dochádza pri kontakte aktívnych chemických látok produktov Vandex, s vápnikom a vlhkosťou v betóne.

Hydroizolácia betónu pomocou tzv. Sekundárna ochrana betónových konštrukcií – izolácia proti tlakovej vode, vzlínajúcej vlhkosti, chemickým vplyvom a ochrana betónových konštrukcií proti poveternostným vplyvom. Toto kryštalické zoskupenie sa stane neoddeliteľnou súčasťou betónu a trvalo ho zocelí a ochráni proti priesakom vody a iných kvapalín.

Prášková prísada H-Krystal M, kryštalická izolácia betónu , je jedinečný chemický prostriedok pre vyplnenie kapilárneho systému betónu druhotnou hydratáciou. Cementová hydroizolačná, síranom odolná kryštalická izolácia. Cementový náter s hĺbkovým účinkom určený na plošné zabránenie priesaku vody. Suchá maltová zmes šedej farby, určená na sekundárnu ochranu betónu. Obsahuje účinné zložky na zlepšenie izolačných schopností betónu, a nosné zložky, ktoré sú portlandský cement a upravený kremičitý piesok.

Po aplikácií izolačnej hmoty podľa technologického postupu sa . V poslednom období sa používa aj kryštalická izolácia , ktorú nanesieme v tenkej vrstve na podkla a vytvoríme tak vodonepriepustnú vrstvu. SikaSeal-2Migrating je 1-komponentná cementová vodonepriepustná malta pozostávajúca z migrujúcich kryštalizujúcich prísa ktoré uzatvárajú betón pred penetráciou vody. Použitie SikaSeal2Migrating sa používa na uzatvorenie horizontálnych a vertikálnych povrchov betónových konštrukcií.

Funkcia bielej vane vyžaduje okrem vodotesného betónu aj zabudovanie špeciálneho tesnenia do pracovných a dilatačných škár. Doplnková izolácia – tzv. V pružnej vrstve butylkaučuku dochádza k pohlcovaniu pohybov, vzniknutých v dôsledku zmrašťovania betónu. Na zvýšenie funkčnosti vodonepriepustného betónu sa používa kryštalická hydroizolácia. Sú tri spôsoby, ako chemickú látku aplikovať.

Môže sa vsypať vo forme prášku už pri miešaní samotného betónu. Druhú možnosť predstavuje posyp povrchu čerstvého vyliateho betónu. Do tretice sa dá aplikovať v . Pivnica je zo zelezobetonu – ak by krystalicka hydroizolacia nebola vhodna pre tie nepalene tehly, nedala by sa pouzit aspon na ten beton?

Dvojzložková vysoko flexibilná hydroizolácia bez obsahu bitúmenu, rýchlo tuhnúca nezávisle od poveternostných podmienok. Komparátor Odstrániť komparátor . Toto zoskupenie vpenetruje do štruktúry betónu , kde za prítomnosti vody vytvorí kryštalické útvary, ktoré trvalo zacelia a utesnia betón proti priesakom vody a . Charakteristika Zmes hlinitanového cementu a modifikačných prísa ktorá po rozmiešaní s vodou rýchlo tuhne a tvrdne. Je nerozpustný vo vode, odolný voči chemickej korózii, neškodí ľudskému zdraviu a životnému prostrediu. Akvatron je určený pre hydroizolačné sanačné práce všade tam, kde sa prejavujú aktívne.

Izolácia (alebo v niektorých významoch aj izolovanie) môže byť:. Kvalita betónu základovej dosky je ako cestný betón – armovaný. HYSEAL SYSTÉM – POVRCHOVO APLIKOVATE¼NÁ KRYŠTALICKÁ.

HYDROIZOLÁCIA PRE BETÓN A MALTU, ODOLNOSŤ VOČI SOLIAM. Vhodné na vytváranie podlahových poterov, lepiaca prímes do cementu, umožní pripojenie starého betónu k novému.