Kontralaty

Horizontálne šnúrovanie zaisťuje rovnobežnosť latovania – používame pri ňom šnúru s farbou (hlinkou), tzv. Línie nanášame na krokvy či kontralaty. DRUHÁ LATA Vzdialenosť prvých dvoch lát pri odkvape je spravidla kratšia ako vzdialenosť lát v poli a pri škridle s bežnou . Pokryvaci by dali ako kontralaty kludne aj rozmer 40xmm. To sa mi vsak moc nepaci.

Teraz mam dilemu, ci si dat narezat na pile kontralaty rozmeru 50×50.

Bolo by to vsak zo suroveho dreva a musel by som to namorit napr. Mam aj ponuku na vysusene a hoblovane laty rozmeru . Pri konštrukciách striech sa okrem strešných lát stretneme aj s kontralatami. Zjednodušene povedané, ak je strešná rovina tvorená debnením alebo sa v skladbe strešného plášťa použije difúzna fólia, musia byť použité kontralaty , ktoré sa kladú a pribíjajú na krokvy.

Ich úlohou je zabezpečiť dostatočnú . Utesnenie prierazov klincov kontralát. Zabraňuje vnikaniu vody do strechy. Nutné použitie pri obytnom.

Výška tejto medzery je daná hrúbkou kontralát.

Platí zásada: čím dlhšie sú krokvy a čím menší je sklon strechy, tým vyššie sú kontralaty (spravidla pri dĺžke krokiev nad m). Dôležité je, že pri oboch typoch striech musí byť vzduchová medzera medzi krytinou a fóliou súvislá v celej ploche medzikrokvového poľa a musí byť . Zaťaženie strechy krytina laty kontralaty hydroizolácia alebo difúzna fólia. A = konštrukcia strechy. B = vnútorná konštrukcia vietor hm o tnosť vlastn e. Presná vzdialenosť spodných hrán lát je dôležitá pre presné nasadenie a pripevnenie jednotlivých šablón. Na montáž strešných lát používajte pozinkované stavebné klince min.

Tento postup opakujte na ďalšich stranách . Je doplnková hydroizolačná vrstva ako tesnenie pod kontralatami v dvojplášťových strechách nevyhnutnosťou? Diskusia o problematike tesnosti podstrešných fólií rozpútaná v Českej republike je výsledkom absencie normy pre navrhovanie skladaných krytín a doplnkovej hydroizolačnej vrstvy a . Použitie: Páska pod kontralaty. Materiál: penový polyetylén s lepiacou vrstvou. Spôsob upevnenia: prilepením a priklincovaním. Bauder tesniaca páska pod kontralaty.

Jednostranne samolepiaci elastomérový asfaltový pás pre dokonalé utesnenie kontralát. Tesniaca páska Bramac pod kontralaty. Jedná sa o pružný tmel z butylkaučuku.

Bezplatná inzercia, kontralaty predaj a inzercia. Vyberte si z množstva ponúk.

Obojstranne použiteľná tesniaca páska na butylkaučukovej báze pod kontralaty. Slúži na utesnenie dier vzniknutých na fólii od klincov prichytávajúcich. Páska sa prilepí na fóliu nad krokiev v mieste, kde budú následne pribité kontralaty. Papierový nosič sa v tomto prípade nesníma.

Vaše hodnotenie: Doprava zdarma Dodanie do dní. Krov je pri drevostavbách pomerne dôležitý z pohľadu tepelnej izolácia ako aj jeho riešenia smerom do interiéru. Pri verzii krov klasik sú krokvy nepriznané, izolácia je kladená medzi krokvy, na krokvách je peronepriepustná fólia a obklad.