Kontaktna folia

Paropriepustná fólia podstrešná vysoko difúzna 1g. Použitie: pod strešnú krytinu. Poistná hydroizolácia pre jednoplášťové šikmé strechy.

Pokladá sa priamo na krokvy, sklon strechy nad °, bežné tepelné zaťaženie. Je určená ako univerzálna kontaktná podstrešná membrána.

Fóliu je možné použiť priamo na plné . Vhodné použitie priamo na plné debnenie alebo na tepelnú izoláciu. Ako poistná hydroizolácia pre jednoplášťové šikmé strechy, vzhľadom k vysokej priepustnosti vodnej pary, nie je nutné vytvoriť vzduchovú medzeru medzi tepelnou izoláciou a. Vysoko difúzna kontaktná fólia štvorvrstvová 135g STRODY na plné debnenie, tepelnú izoláciu – paropriepustná. Medifol je trojvrstvová podložná fólia , ktorá môže byť bezprostredne položená na tepelnú izoláciu, kvôli jej paropriepustnú schopnosť sa nemusíme obávať kondenzácií pár na spodnej časti fólie.

Jeho použitie je predovšetkým odporúčané pri zabudovaných podkroviach. S použitím tejto fólie stačí vytvoriť iba jednu . Vysokodifúzna ( kontaktná ) fólia , vysokodifúzna fólia, kontaktná fólia , fólia.

Difúzna kontaktná fólia. Umiestňuje sa pod kontralaty na celú plochu strechy, umožňuje prestup vodných pár z podkrovia a súčasne odvádza vzniknutý kondenz z podstrešných priestorov. V prípade, že sa fólia vynechá, znižuje sa životnosť krovu a podkrovia. Celkovú plochu krytiny v mvydelíme (m2).

Strešná fólia kontaktná Medifol: kontaktná paropriepustná fólia bez integrovanej samolepiacej pásky, vyrobená ultrazvukovou lamináciou. Kvalitná fólia , nie je vhodná na plné debnenie. Jej vlastnosti vyhovujú sprísneným kritériám ZVDH, USB-B a UDB-C, to znamená že sa môže používať aj na Nemeckom trhu. JUTADACH Thermoisol A. Zobraziť Vložiť do košíka . Kontaktná membrána SEPARAČNÁ 450.

Je podstrešná membrána k ochrane podstrešných konštrukcií, podstrešných tepelných izolácií a podstrešných priestorov pred vlhkosťou z dažďa a snehu, pred prachom a sadzami a pred nepriaznivými účinkami vetra. Súčasne umožňuje, vďaka schopnosti. Parotesná fólia vystužená armovacou mriežkou určená na vytvorenie parotesniacej vrstvy na interiérovej strane strešného plášťa. Prvotriedna vysoko difúzna kontaktná vetrotesná fólia (poistná hydroizolácia) pre šikmé strechy a fasády, ktorú možno pokladať na krokvy, tepelnú izoláciu alebo priamo na debnenie. Metalizovaná vysoko difúzna kontaktná vetrotesná fólia.

Strešné fólie a membrány – Vysoko difúzné.

Strešná difúzna fólia a membrány pre všetky šikmé strešné konštrukcie (vetrané, nevetrané, podbité, nepodbité). Vhodná na tepelnú izoláciu a debnené strechy – dotyková ( kontaktná ). Pre strechy s vetraním nad alebo pod debnením alebo pre nevetrané strechy s možnosťou . Rozmer rolky: 5x50m (m= minimálne objednávacie množstvo) . MASTERMAX je kontaktná trojvrstvová difúzna otvorená fólia pre vytvorenie doplnkovej hydroizolačnej vrstvy šikmé strechy, popr. Možno ich použiť priamo na plné debnenie alebo priamo na tepelnú izoláciu.

Ventilačná medzera medzi membránou a tepelnou izoláciou alebo debnením nieje nutná, možno preto využiť celú výšku krokiev pre tepelnú izoláciu. Pomocné príslušenstvo pre konštrukciu prevetrávanej či bednenej drevenej fasády – fólie a pásky.