Konstrukcia plochej strechy

Veľmi dôležitým faktorom je aj správny návrh jednotlivých vrstiev plochej strechy , t. Sedlovú a pultovú strechu sme vám už v našom magazíne predstavili. V ďalšom pokračovaní seriálu o strešných konštrukciách rozoberieme strechu plochú. Plochá strecha je podľa harmonizovanej normy strecha so sklonom krytiny do °. Vďaka technickým parametrom moderných materiálov a ich starostlivo skombinovanej skladbe bude plochá strecha funkčná a zachová si pôvodný vzhľad počas celej životnosti.

Tá môže byť viac než rokov. Navyše, budúci užívateľ nemusí realizovať špeciálnu strešnú konštrukciu – krov, čo takisto . Jedným z riešení, ktorým možno tieto problémy odstrániť, je vytvoriť nad plochou strechou strechu šikmú, ľahkú, s malým spádom, ktorá pôvodnú strešnú konštrukciu nezaťaží, odvedie vodu do žľabov a pomocou zvodov do kanalizácie. Možné riešenia a varianty.

Je ním systém, ktorý využíva na nosnú . Ploché strechy majú u nás zlú povesť. Prečo vlastne ploché strechy v minulosti tiekli a hlavne prečo je medzi ľuďmi rozšírené „delenie“ plochých striech na „tie čo tečú a tie čo ešte netečú?

Bankovní institut vysoká škola Praha zahraničná vysoká škola Banská Bystrica. Katedra manažmentu a poisťovníctva. Strešné konštrukcie šikmých a plochých striech a ich ekonomické porovnanie. Autor: Alexandra Fegová.

Jednoplášťové strešné konštrukcie sa používajú napr. Dvojplášťové strešné konštrukcie tvoria nosnú vrstvu, parotesnú zábranu, tepelno-izolačnú vrstvu, vodotesnú vrstvu a ochrannú vrstvu. Z minulosti ich ťaží prívlastok zatekajúce. Kedysi naozaj zatekali, pretože neexistovali kvalitné materiály a realizačné firmy nedokázali dobre vyriešiť náročné konštrukčné detaily.

Projektové zásady obrátenej plochej strechy. Konštrukcia obrátených (inverzných ) striech. V systéme obrátenej strechy je tepelná izolácia ukladaná na hydroizolačnú vrstvu a pri vhodnom zásype je chránená pred prúdením vetra a mechanickým poškodením.

Funkcionalizmus snahou o odobratie všetkých zbytočností a zároveň technická úroveň izolačných materiálov umožnili realizáciu a rozvoj plochých striech. Nevytvára sa ňou ďalší nepotrebný priestor. Je to jednoduchá konštrukcia , pri ktorej sa iba vytvoril ďalší strop, . Základnou funkciou strešnej konštrukcie je zaistiť požadované vnútorné prostredie v objekte.

Požiarna odolnosť plochých striech. Jednou z rozhodujúcich vlastností stavebných konštrukcií je ich požiarna odolnosť, ktorá vyjadruje dobu v minútach, po ktorú je konštrukcia schopná odolávať účinkom požiaru. Táto doba určuje schopnosť strechy zachovať si svoju pôvodnú funkciu v podmien- kach požiaru, bez toho aby . Tento systém sa používal takmer rokov ako celoštátny typ aplikovaný na objektoch bytových, občianskych aj priemyselných. Tento typ striech má skladbu uvedenú na obr.

Skladba jednoplášťovej plochej strechy s tepelnou izoláciou z pórobetónu. Máte problémy s plochou strechou? Sklon plochej strechy môže byť riešený buď do vnútornej alebo do vonkajšej strany. Minimálny dovolený sklon strechy je 1°, ale vzhľadom k náročnosti vyhotovenia rovných striech sa odporúča projektovať . Zateplenie plochej strechy.

Navrhnúť správne konštrukčné riešenie plochej strechy vrátane umiestnenia tepelnej izolácie nie je jednoduchá záležitosť a je to prvý predpoklad plnenia funkcie strechy. Základnú časť konštrukčného riešenia plochej strechy tvorí optimálne navrhnutá a vhodne zabudovaná tepelná izolácia a jej . Nové vyššie požiadavky na tepelno-technické vlastnosti plochých striech uspokojí konštrukcie strechy PLUS. Na existujúce zateplenú plochú strechu sa pokladať nová vrstva tepelného izolantu z dosiek URSA XPS. Najprv je však potrebné vykonať kontrolu, opravu, prípadne prevrstvenie existujúcej hydroizolácie a statické .