Jednoplastova strecha

Tomáš Petříček, podklady: Doc. FAST VUT v Brně, Ústav pozemního stavitelství. BHO- Pozemní stavitelství III snímek: 1. JEDNOPLÁŠŤOVÉ PLOCHÉ STŘECHY.

Jednoplášťová šikmá střecha.

Nejjednodušší variantou je střecha nad půdou bez tepelné izolace, kdy střešní . Příklad řešení jednoplášťové ploché střechy o klasickém uspořádání vrstev. Příklad dvouplášťové střechy s provětrávanou vzduchovou dutinou. Skládá se ze spodního a horního pláště odděleného vzduchovou mezerou. Plochá střecha , jednoplášťová plochá střecha , dvouplášťová plochá střecha , tříplášťová plochá střecha , plochá střecha s klasickým pořadím vrstev, plochá střecha s opačným pořadím vrstev, plochá střecha kombinovaná, provozní střecha , střecha pochutná, střecha pojížděná, střešní zahrada, lehká plochá střecha.

Nevětraná střecha s vegetačním porostem . Nemožno opomenúť ani špeciálnu formu jednoplášťovej strechy , a to obrátenú plochú strechu s opačným poradím tepelnoizolačnej a hydroizolačnej vrstvy strešného plášťa, ktorej predpokladom bezproblémového fungovania je kvalitná, nenasiakavá tepelná izolácia. Vzduchová vrstva v dvoj- a vo .

Skôr ako začnete s návrhom plochej strechy… Požiadavky pre navrhovanie plochých striech. Informace o jednotlivých vrstvách a jejich kombinování v pěstebném souvrství jsou uvedeny v publikaci „KUTNAR – Vegetační střechy a střešní zahrady – skladby a detaily“. Pojďme si je představit podrobněji.

Bez parotěsnící vrstvy nad podstřešními prostory s tepelnými požadavky nelze . Vedle výhod přinášejí i rizika, o nichž je dobré vědět. V následujícím přehledu jsou uvedeny definice a popř. Ploché střechy pro dlouhodobě spolehlivé fungování hydroizolace potřebují dostatečný spád. Dříve používané ploché střechy bez spádu, nebo minimálním spádem do , se neosvědčily.

Nepochôdzna plocha slúži na ochranu podstrešia pred poveternostnými vlyvmi. Pozostáva z nosnej strešnej konštrukcie a samotného strešného plášťa. Tradičným riešením je jednoplášťová plochá strecha s tepelnou izoláciou z EPS alebo kamennej vlny.

VOD DO PROBLEMATIKY ASFALTOVÝCH IZOLACÍ PLOCHÝCH STŘECH. Tabulka označení skladeb střech. SKLADBY STŘEŠNÍCH PLÁŠŤŮ. Nepochůzná jednoplášťová plochá střecha (N1s). Plochou střechu charakterizuje sklon do ° a použití povlakové hydroizolace namísto skládané krytiny známé ze šikmých střech.

Využití ploché střechy oproti šikmé má mnohá opodstatnění.

Plochá střecha zejména umožňuje plné využití plochy posledního podlaží oproti obytnému podkroví pod šikmou . Skladba jednoplášťovej plochej strechy s tepelnou izoláciou z pórobetónu. Charakteristické pre výstavbu v tomto období bolo predovšetkým využitie pórobetónu pre tepelnú izoláciu jednoplášťových plochých striech. Na vytvorenie spádovej vrstvy sa využívala škvara, alebo iný ľahký zrnitý materiál (napr. troska) a .