Jadrova omietka pouzitie

Jadrová vápennocementová omietka. Pre interiér a exteriér. Priemyselne vyrábaná suchá omietková zmes pre ručné spracovanie. Vápenný hydrát, cement, vápenec, prísady.

Málo nasiakavá minerálna jadrová vápenno-cementová omietka , paropriepustná.

Vápennocementová jadrová omietka pre vonkajšie a vnútorné použitie , ručné spracovanie. Nanesenú jadrovú vrstvu musíme zhutniť a zarovnať ešte pred začiatkom jej tuhnutia. Na jadrovú omietku nanášame poslednú – štukovú vrstvu. Tá musí byť po celej ploche rovnako hrubá, pretože každá nerovnosť by na nej bola viditeľná. Zloženie omietkovej malty.

Na výrobu omietok môžeme použiť. Univerzálna suchá jadrová omietka určená na priame použitie , na panelové povrchy a pre základnú omietku, ktorá sa používa predovšetkým pre úpravy stien, pre opravy starých omietok alebo na povrchy ako sú tehly, betón, pórobetón. Spĺňa všetky parametre podľa EN 998-podľa požiadaviek na omietkovinu triedy GP.

Ručná jadrová omietka pre viacvrstvové omietkové systémy. VLASTNOSTI A SPÔSOBY POUŽITIA : ➢ omietanie všetkých klasických stavebných materiálov – vytváranie podkladu pod štukové a. Minimálna hrúbka: mm v interiéri, mm v exteriéri. Podkladová sadrová omietka na staré murivo a vyrovnanie väčších nerovností.

Jedno a viacvrstvová jadrová vápennocementová omietka na ručné omietanie všetkých druhov stavebných materiálov vo vonkajšom aj vnútornom prostredí. Hlinená omietka jemná – hlinený štuk na použitie v interiéri, povrchová úprava jadrovej . Silno alebo rozdielne nasiakavé podklady je potrebné upraviť prednástrekom HASIT 610. Betón upraviť maltou HASIT 605.

Zrnitosť – mm pri použití na murovanie . Vapennocementova jadrova omietka pre vonkajsie a vnutorne pouzitie , rucne spracovanie. Baumit GrobPutz jadrová omietka 40kg. Modifikátor ceny variantu. SUPERSAN hrubý: sanačná jadrová omietka.

Určená na omietanie zasoleného a vlhkého, nevysušeného muriva s vysokým stupňom zasolenia. Balenie : kg, paleta = vriec . Technologická prestávka: min.

Zamýšľané použitie stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súľade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou: Obyčajná malta GP na vnútorné a vonkajšie použitie. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa . CHEMA jadrová omietka HRUBÁ. Vápenno- cementová zmes určená pre jadrové omietky s pevnosťou v tlaku 5MPa.

Omietková a murovacia malta. Použitie : – pre výrobu jadrovej a vrchnej omietky.