Izolačné materiály proti vlhkosti

V stavebníctve sa na izoláciu stavieb proti vlhkosti a spodnej vode používa celý rad rôznych materiálov , ktoré sa líšia svojimi vlastnosťami. Hydroizolácia proti zemnej vlhkosti. Ako jednoducho predísť škodám a odporúčané materiály až s ročnou zárukou.

Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode. Ak vám do domu vniká voda z pôdy, zrejme vás čaká montáž izolácie proti zemnej vlhkosti.

Prečítajte si o hodných typoch izolácií, vyberte si dodávateľa alebo realizačnú firmu vo svojom okolí. Základom kvalitnej stavby je kvalitná izolácia proti vlhkosti od základov až po strechu. S hydroizoláciami Remmers dokážete eliminovať zemnú vlhkosť i tlakovú vodu. Chráni pred atmosférickou, povrchovou, zemnou (tlakovou), technologickou, prevádzkovou a skondenzovanou vodou. Používajú sa priame (znižujú šíreniu vody) a nepriame metódy (znižujú vlhkosť).

Waterfin PV je materiál pôvodne vyvinutý k povrchovej ochrane betónu proti pôsobeniu agresívnych zložiek prostredia a atmosféry, ako poistná izolácia na betónové, či omietkové povrchy. Významnou vlastnosťou tejto stierky je mimoriadna schopnosť zabrániť prestupu radónu.

Tieto bariérové vlastnosti sa charakterizujú . Zemná izolácia slúži k zamedzeniu prestupu zemnej vlhkosti , chráni proti voľne stekajúcej aj tlakovej vode, a súčasne proti radónu a iným plynom. Možno ju použiť ako bariéru pri úniku ropných látok a okrem izolácie budov je vhodná aj pre izoláciu záchytných nádrží, záhradných jazierok, nádrží, bazénov a . Izolácie proti vode a vlhkosti okrem svojej primárnej funkcie zvyšujú aj trvanlivosť stavebných materiálov a predlžujú životnosť stavebných konštrukcii a konštrukčných prvkov. Korózne procesy v stavebných materiáloch účinkom koróznych médií prebiehajú totiž len pri vysokom obsahu vlhkosti v materiáli. Stierkové izolačné materiály. Moderné stierkové izolačné materiály najlepšie vyhovujú v prípade izolácie proti zemnej vlhkosti a ochrany spodnej stavby proti radónu.

Hlavná výhoda stierkových . Zabezpečíme materiál aj kvalitnú prácu. Najprv nanesieme penetračný náter na betónový podklad a na ten natavujeme asfaltové pásy. Použiť ale možno aj modifikovaný asfalt, ktorý obsahuje.

Pri návrhu hydroizolácie proti stekajúcej vode sa musí vylúčiť možnosť zadržania vody v mieste hydroizolácie (obr. a 8). Zemná vlhkosť je voda viazaná v kapilárach, respektíve v póroch materiálov. Vlhkosť nikdy nevytvára spojitú hladinu, šíri sa len vplyvom . Ochrana stavby proti nežiadúcej vode patrí k najdôležitejším úlohám pri realizácii stavebného diela.

Nasiakavé a od vonkajšieho prostredia neodizolované stavebné materiály sú schopné denne prijať niekoľko litrov vody. Táto skutočnosť má za následok zväčša zníženie tepelného odporu stavebnej látky, tvorbu plesní a . Naša firma je zameraná na: hydroizoláciu strešného plášťa vrátane tepelnej izolácie , izolácie strešných záhra terás, balkónov, loggií, izoláciu proti zemnej vlhkosti , zatepľovanie fasád domov bytov, izoláciu proti tlakovej vode ochrannými nátermi. Cenové ponuky Vám vypracujeme zdarma. Ide o ideálny spôsob izolácie proti vlhkosti a odvetranie radónu.

Naša činnosť je zameraná na ochranu životného prostredia inštaláciou izolačných systémov pomocou umelohmotných fólií PEHD a PVC, ktoré chránia spodnú stavbu proti zemnej vlhkosti , tlakovej vode, ropným látkam a radónu. Izolovanie domu proti vlhkosti v prípade, a je váš dom krátko po podrezávaní, môže byť v réžií dodávateľskej firmy. Ak dodala službu podrezávania, nepochybne ponúkala a služby ďalšej izolačnej práce, ako je pokladanie lepenky a spojenie do muriva vkladanej izolácie s podlahovou.