Izolacne folie proti vode

Izolácia z rôznych typov plastov (vysokohustotný polyetylén, PVC) sa najčastejšie používa na izoláciu stavieb proti gravitačnej a tlakovej vode. Poskytuje tiež dokonalú ochranu proti radónu. Vďaka svojej mechanickej odolnosti sa plastové izolačné materiály primeranej hrúbky môžu používať . Zemné fólie Fatrafol je možné použiť na izoláciu objektu proti zemnej vlhkosti, ale aj tlakovej vode.

Namáhanie tlakovou vodou vyžaduje najnáročnejšie hydroizolačné opatrenie, čo si vyžaduje veľkú pozornosť hlavne pri opracovaní detailov.

Podľa spôsobu namáhania potom volíme vhodnú hrúbku hydroizolačnej fólie. Proti ropným látkam vhodná na izoláciu spodných stavieb proti zemnej vlhkosti, tlakovej vode a radónu Ekoplast 806. Hydroizolačná fólia na báze mäkčeného PVC s odolnosťou proti ropným látkam vhodná na izoláciu spodných stavieb proti zemnej vlhkosti, tlakovej vode a radónu. FATRAFOL 8( izolácie proti vlhkosti, tlakovej vode a radónu).

S názorom, či použitím nopovej fólie ako hydroizolácie sme sa v minulosti často stretávali. Dnešná situácia je priaznivejšia, avšak stále sa nájde človek s názorom, že vložením nopovej fólie k základovému murivu sa vytvorí jeho dostatočná hydroizolácia. Preto tu odvádzam naše skúsenosti a technické .

Asfaltované pásy poskytujú taktiež ochranu proti radónu. Hydroizolácia proti zemnej vlhkosti zabraňuje prenikaniu vody a vodnej pary do múrov rodinného domu. V prípade, že objekt nie je pred takouto vodou chránený, vlhkosť sa začne kapilárne vzlínať po obvodových stenách stavby.

Najjednoduchším riešením proti tlakovej vode je kvalitný drenážny systém, ktorý nahromadenú zrážkovú vodu bezpečne odvádza na miesta mimo stavby. V prípade, že takýto systém nebol vybudovaný, môžu ako účinná izolácia proti tlakovej vode poslúžiť modifikované asfaltové pásy alebo fólie , najčastejšie z PVC. O zemnej vlhkosti hovoríme vtedy, ak voda vniká do objektu hydroskopicky, môže ísť o zrážkovú ale aj spodnú vodu. V minulosti sa proti zemnej vlhkosti využívali materiály asfalt a decht, dnes sú to vodotesné izolácie na báze asfaltu. Najčastejšie používanými sú oxidované pásy s hrúbkou – mm alebo PVC fólie s . Hydroizolácie, hydroizolácia, izolácia – proti vlhkosti, spodnej a tlakovej vode.

Zabezpečíme materiál aj kvalitnú prácu. Popis: Izolácia proti vode na MS Polymérovej báze, ktorá neobsahuje rozpúšťadlá, vodu a bitúmen so širokou oblasťou použitia. Popis: Za studena samolepiaca, trhliny prekleňujúca bitumenová fólia na bezpečné a trvalé zaizolovanie stavebných objektov proti netlakovej aj tlakovej vode. Zemná hydroizolácia ( proti vlhkosti, tlakovej vode , radónu a ropným látkam).

Najprv nanesieme penetračný náter na betónový podklad a na ten natavujeme asfaltové pásy. Použiť ale možno aj modifikovaný asfalt, ktorý obsahuje.

Na izoláciu spodnej stavby proti tlakovej vode možno okrem asfaltovaných pásov použiť aj rôzne druhy fólií (PVC fólie , HDPE fólie , LDPE fólie , PO fólie ). Na hydroizoláciu spodnej stavby proti tlakovej vode treba použiť fóliu s minimálnou hrúbkou mm. Fóliu Penefol 7je možné okrem iného použiť ako hydroizoláciu spodných stavieb na úrovni aj pod úrovňou terénu či hydroizoláciu a izoláciu proti agresívnej vode a radónu až na stredné riziko za predpokladu zvarenia fólie. Najstaršou izoláciou proti zemnej vlhkosti je isto asfalt a decht. Korózne procesy v stavebných materiáloch účinkom koróznych médií prebiehajú totiž len pri vysokom obsahu vlhkosti v materiáli.

Podľa druhu výrobkov sa izolácie proti vode a vlhkosti delia na: izolačné pásy, fólie , náterové látky, tmely a pod. Podľa umiestnenia v konštrukcii sa izolácie proti vode a vlhkosti . Izolácie proti vode , tepelné a akustické izolácie.