Izolácie plochých striech

Predaj strešných krytín a montáž striech. Hydroizolácie plochých striech pomocou mPVC fólií a asfaltových pásov. Nátery plechových striech. Pokrývačské, klampiarske a tesárske práce.

Realizujeme izolácie plochých striech technológiami Firestone EPDM a TPO, Bauder PVC, Bauder Asfaltové pásy.

Dané produkty je možné použiť aj pri zelených strechách. V prípade potreby vám radi spracujeme návrh . Jedným z dlhoročných problémov nášho stavebníctva sú ploché strechy. Vaše problémy pri opravách a nových realizáciach plochých striech. Vás dovoľuje oboznámiť so systémom izolácie plochých striech PVC. Takže aká izolácia je optimálna pre vašu strechu?

Nie je účelom tohto článku vymenovať a rozkategorizovať hydro- izolácie používané na realizáciu plochých striech – či sa to týka rekonštrukcií alebo . Samozrejmosťou súčasných striech je, že spĺňajú svoju prvoradú úlohu – ochranu interiéru pred atmosférickými zrážkami.

Nevšedné rozmery stavby, atypické pôdorysy domov či netradičný terén pozemku sú pre tvorbu strechy výzvou. Každá budova s plochou strechou može správnou realizáciou strechy dosiahnuť výrazné predĺženie životnosti a najmä zníženie svojej energetickej náročnosti. Kvalitná izolácia plochých striech si preto zaslúži náležitú pozornosť nie len pri samotnom výbere izolácie, ale aj jej inštalácii. Minerálne – čadičové izolačné . Firma HIMAS sa do súčasnej podoby sformovala, na základe mojich skúseností a znalostí mojich predkov.

Som treťou generáciou majstrov izolatérov. Na slovenskom trhu pôsobíme už vyše rokov. Skladba strechy bude hydroizolacia: parozabrana, Fatrafol 81 geotextilia Tatratex 20 poplastovane plechy na atiku v s. Predstavuje ideálne riešenie pre strechy s množstvom rôznych prestupov a iných detailov, pretože po celej ploche ako aj v detailoch vytvára celistvú jednoliatú vrstvu miestami vystuženú lamináciou, odolnú akémukoľvek rozpínaniu strešného plášťa a poveternostným vplyvom. Tepelna izolacia je EPS . Systém je na báze polyuretánu s extra . Popis technologického postupu izolácie a zateplenie plochej strechy.

Speed Syntan alebo fóliou Fatrafol. Komplexné izolácie plochých striech. Súčasťou riešenia sú parozábrany, tepelnoizolačné súvrstie s kotviacimi prvkami a klampiarske práce.

Navrhnúť správne konštrukčné riešenie plochej strechy vrátane umiestnenia tepelnej izolácie nie je jednoduchá záležitosť a je to prvý predpoklad plnenia.