Izolacia z technickeho konope

V stavebníctve sa využíva veľké množstvo stavebných materiálov s vynikajúcimi vlastnosťami. Ich výroba má však priame či nepriame vplyvy na životné prostredie, rovnako ako výrobky z týchto materiálov. Schopnosť tepelnej akumulácie je u konope. Izolácie z technického konope sa ukladajú medzi krokvami.

Na to, aby bola izolácia správne umiestnená, treba vopred zmerať svetlú vzdialenosť medzi krokvami alebo trámami a pripočítať až cm. Takto zhotovená rohož lepšie tesní a zároveň eliminuje výskyt tepelných mostov.

Je to prírodný obnoviteľný zdroj,. Chcete pomôcť ochrane prírodných zdrojov a pritom sa vyhnúť energeticky náročným riešeniam pri stavbe rodinného domu? Využívať technické konope sa už v dávnej minulosti naučili naši predkovia, ktorí ho využívali predovšetkým na utesnenie špár vo svojich príbytkoch.

Neobsahuje návykové látky ako marihuana. Darí sa jej aj na zlej pôde, je odolná voči škodcom, nepotrebuje hnojivá a ani chemické postreky. Ide o prírodný obnoviteľný zdroj. Už naši predkovia ho využívali na rôzne účely , ku ktorým patrilo aj utesňovaniestavieb a najmä zrubov. Už naši predkovia ho využívali na rôzne účely, ku ktorým patrilo aj utesňovanie stavieb a najmä zrubov.

Konope neobsahuje žiadne.

Technicky osvedčený a testovaný výrobok. Je možné ho pestovať ekologicky, vyžaduje len krátke prepravné trasy, ďalšie spracovanie prináša úspory energie a má výborné technické vlastnosti. Naproti tomu, spracovanie konope má takéto dopady minimálne, ale rýchlo rastúca rastlina ako surovina, má naopak na životné prostredie pozitívny dopad. Návrat k využitiu konope ako tepelnej izolácie je pri jej výborných technických vlastnostiach významným krokom . V priebehu 1až 1dní dorastá konope až do výšky metrov.

Rastlina veľmi rýchlo zatieni pôdu a zabráni tak . Naša firma je aj dovozcom izolácie z technického konope , nakoľko konopná izolácia = izolácia budúcnosti. Tento druh konope sa používa aj v rôznych iných odvetviach akým je napríklad priemysel a potravinárstvo. Tento materiál je difúzne otvorený a flexibilný.

Faktor difúzneho odporu konopnej izolácie µ = 1. Pre porovnanie polystyrénová . Izolačné materiály sú rozvláknená fúkaná celulóza, drevovláknité izolačné dosky, konopné, ľanové aj rákosové rohože, vlna, dokonca aj slama a slamené baly . Pritom zle horí, ale má vynikajúcu difúznu priepustnosť a . Izolácia z nej je difúzne otvorená, vyznačuje sa vysokou paropriepustnosťou. Je potrebné ju ošetriť prostriedkami proti hmyzu a plesniam. Jeho najväčšou prednosťou je rýchla obnoviteľnosť – rastie ešte rýchlejšie než drevo, navyše si .