Izolácia striech

Využitie podkrovných priestorov na obytné miestnosti s potrebným komfortom vyžaduje kvalitnú izoláciu šikmej strechy. Dané produkty je možné použiť aj pri zelených strechách. V prípade potreby vám radi spracujeme návrh . Kvalitná izolácia strechy si vyžaduje správny izolačný materiál a dostatočnú vrstvu tepelnej izolácie, samotná izolačná vrstva však musí byť doplnená ďalšími komponentmi, ktoré sú tiež veľmi dôležité.

Každý má pri tepelnej ochrane strechy svoju úlohu a len spolu vytvárajú dokonalý celok – zatepľovací systém.

Predávame tepelnú, zvukovú a protipožiarnu izoláciu z minerálnych vlákien na šikmé strechy a stropy. Zabezpečujeme realizáciu systému j výstavby, pôdne vstavby, priemyselnej výstavby, parotesných zábran, kontaktných fasá podláh, technické . ISO-Izolace stavebních objektů spol. Izolácie striech , bazénov a základov proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode. Rekonštrukcie izolačných vrstiev striech. Realizujeme obnovy striech vlastnou patentovanou technológiou po celom Slovensku.

Ponúkaná metóda je vhodná na obnovu eternitových striech obytných i verejných budov. Záruka na prevedené práce plochých striech až rokov.

Tepelné izolácie striech , stropov a vnútorných stien výrobcu Knauf. Zloženie izolácií na báze minerálnych sklenených a čadičových vláken prináša výborné tepelnoizolačné, akustické a protipožiarne vlastnosti. Každá budova s plochou strechou može správnou realizáciou strechy dosiahnuť výrazné predĺženie životnosti a najmä zníženie svojej energetickej náročnosti.

Kvalitná izolácia plochých striech si preto zaslúži náležitú pozornosť nie len pri samotnom výbere izolácie , ale aj jej inštalácii. Minerálne – čadičové izolačné. Zateplenie šikmej strechy je osvedčeným spôsobom ako nielen zabrániť únikom tepla počas zimných mesiacov, ale aj spôsob ako využiť podkrovný priestor na bývanie. Ani klasické spôsoby zateplenia sa však nevyhli prísnym predpisom, a preto okrem systému zateplenia medzi a pod krokvami sa čoraz viac stretávame aj . Tepelno izolačné materiály pre Váš domov, chatu alebo firmu.

Kvalitná a lacná minerálna, sklenená a kamenná vlna od výrobcov ISOVER a KNAUF. Izolácie a zatepľovanie plochých striech , izolácie balkónov, terás a bazénov. Jednou z možných alternatív na zateplenie šikmých striech je tepelná izolácia na báze ekologickej vlny vyrobená z minerálnych sklených vláken, ktorá sa aplikuje medzi jednotlivé krokvy strešného plášťa. Izolácia sa zakrýva dodatocnou strkovou vrstvou.

Izolacné tabule sa montujú volne na stresnú krytinu. IZOLÁCIA STRIECH (sikmé strechy – lepenka) Lepenkový systém je . Hydroizolácia strechy , hydroizolácia základov stavieb modif. Speed Syntan alebo fóliou Fatrafol.

Ako zatepliť šikmú strechu, podkrovie? Pozrite si ukážku pracovného postupu zateplenia šikmej strechy. V lete izolácia z kamennej vlny obmedzuje prestup tepla dovnútra domu, v zime zabraňuje tepelným únikom.

Nezateplenou alebo nesprávne zateplenou strechou môže unikať až energie na vykurovanie. Spôsobov zateplenia šikmej strechy je .