Izolácia spodnej stavby

V prípade hydroizolácie spodnej stavby ide predovšetkým o izoláciu zvislých konštrukcií (stien) spodných častí budov, ako aj o izoláciu vodorovných podlahových konštrukcií vhodným hydroizolačným materiálom, respektíve systémom. Ak je hydroizolácia nesprávne realizovaná, prípadne je poškodená . V prípade, že voda (najmä tlaková) pôsobí z obidvoch strán stavebnej konštrukcie, navrhuje sa hydroizolácia na obe strany stavebnej konštrukcie. Rozdelenie hydroizolácií spodnej stavby.

Pod hydroizolácie spodných stavieb patria hydroizolácie stenových konštrukcií a vodorovné izolácie podlahových . Hydroizolácia spodnej stavby je azda najcitlivejšou technológiou v zostave stavebného diela.

Po ukončení stavebných prác zostáva prevažná časť. Optimálna izolácia spodnej stavby z vonkajšej strany proti zemnej vlhkosti alebo spodnej vode je jedným zo zásadných predpokladov k tomu, aby celý objekt zostal dlhodobo chránený pred vlhkosťou. Keďže vlhkosť môže prenikať do spodnej stavby z rôznych strán, je potrebné podľa potreby aplikovať rôzne hydroizolačné . Dodatočná izolácia spodnej stavby.

Vlhnutie stavieb je najčastejším problémom, ktorý sa vyskytuje počas ich užívania. Pred sanačnými prácami spojenými s odstraňovaním vlhkosti je potrebné preskúmať budovu a zistiť príčinu vlhnutia budovy. Následne sa ustanoví vhodná technológia a materiály . Izolácie spodnej stavby. Zvýšenú pozornosť pri spodnej .

Na rozdiel od strechy je hydroizolácia spodnej stavby po svojom dokončení neprístupná a tým pádom veľmi ťažko opraviteľná. Pri výbere vhodného materiálu je dôležité voliť dlhodobo preverenú . Dvojzložková vysoko flexibilná hydroizolácia bez obsahu bitúmenu, rýchlo tuhnúca nezávisle od poveternostných podmienok. Komparátor Odstrániť komparátor. Bitúmenová emulzia určená ako základný náter pre bitúmenové zmesi, s vysokým obsahom bitúmenu až 60 . Nejeden z nás už zažil nepríjemné prekvapenie vo forme vlhkých fľakov na stenách, ktoré sa objavili napríklad po nárazovom daždi.

Treba popremýšľať nad novou hydroizoláciou spodnej stavby. Proti čomu ochráni izolácia spodnej stavby ? Proti veľkým škodám, ktoré môžu v dlhodobom horizonte znamenať i narušenie statiky stavby. Vyberte si realizačnú firmu vo vašom okolí z katalógu. Zemná vlhkosť – Tlaková voda – Stekajúca voda. Ako jednoducho predísť škodám a odporúčané materiály až s ročnou zárukou.

Detaily izolácie proti vlhkosti v oblasti základových a pivničných konštrukcií stavieb. Zaťaženie netlakovou vodou. Pripojenie sokla – dvojvrstvová vonkajšia stena.

Pre konštrukciu spodnej stavby sa z pohľadu prevedenia aj trvanlivosti najviac hodia monolitické železobetónové konštrukcie, ktoré sú tiež vo veľkom objeme používané. V niektorých prípadoch je konštrukcia kombinovaná s membránovou izoláciou na rôznom základe. Pre ich správnu funkčnosť je však potrebné dodržať .

Zateplenie sokla a spodnej stavby. Chladné priestory suterénu oceníme hlavne počas horúcich letných mesiacov. Ak sa však rozhodneme využívať pivničné priestory celoročne v podobe obytných miestností, musíme samozrejme tieto konštrukcie ochrániť proti zbytočným stratám tepla. Nároky na izolácie sú v tomto prípade . Cieľom tepelnej izolácie spodnej stavby bolo v minulosti iba vytvorenie ochrániť hydroizoláciu. Dnes sa však dbá aj na tepelné úniky cez základy a suterén.

Pri stále sa zvyšujúcich sa podmienok normy z hľadiska teplnej ochrany a energetickej náročnosti budov sa v poslednej dobe kladú aj oveľa väčšie nároky na tepelnú izoláciu spodnej stavby. Patrí tu hlavne tepelná izolácia podlahy na teréne a tepelná izolácia sokla a podpivničených priestorov. Kedže sú tieto konštrukcie .