Izolácia potrubia izoflex

Vnútorný priemer, Cena, Balenie. Dbajte na to, aby izolačný materiál, hlavne lepené plochy, boli čisté a suché. Rovnako je dôležitá čistota izolovaných rúr.

Hrdzavé a znečistené potrubia je potrebné pred montážou očistiť a natrieť vhodným antikoróznym náterom. Hlinníková páska je určená na spájanie teplených izolácií s nataveným hliníkom.

Armacell syntetický kauţuk závesy. Technické izolácie spĺňajú tieto požiadavky: – Zamedzenie vzniku tepelných strát. Znižovanie šírenia hluku do prostredia. Zvýšenie pasívnej požiarnej bezpečnosti zariadení a stavieb.

Ochrana proti mrazu potrubia a zásobníkov kvapalných látok, palív atď. Pena má uzavretú bunkovú štruktúru, ktorá jej dodáva vysokú odolnosť voči nárazom a poškriabaniu. Vďaka svojim vlastnostiam slúži aj ako vynikajúci zvukovo a.

Syntetické: TURBOLIT, TUBEX, IZOFLEX. Minerálne a sklenené vlákno sa najčastejšie používa na technické izolácie potrubia vysokých teplôt. Syntetické izolácie sú vhodné na izoláciu úžitkovej vody a kúrenia do teploty stupňov.

Tepelné izolácie pre rozvody kúrenia. IZOflex Pásy laminované HDPE fóliou hr. Systémová doska pre podlahové vykurovanie. Izoflex Dilatačné pásy jednoduché 0. Chránička pre pex potrubie.

Izol Syste- STAVEBNÉ IZOLÁCIE TECHNICKÉ IZOLÁCIE CHLADOVÉ IZOLÁCIE ŽIARUVZDORNÉ IZOLÁCIE PROTIPOŽIARNE IZOLÁCIE PRÍSLUŠENSTVO izolacie , zateplovanie, shop. Extrudovaná polyetylénová pena, bublinková fólia a extrudovaný polystyrén. Výroba a spracovanie penového polyetylénu.

Predaj tepelnej a chladovej izolácie K-Flex na potrubia. C), B – STN, B – STN, B – STN A- DIN. AL fóliou, – všetky druhy izolácií tech.

Montáž izolácie REFORM do konštrukcie z ocele alebo distančných kruhov.

NOBASIL IZOLACIE POTRUBI S HLINIKOM. Izolácia potrubia – doplnky a konštrukčné súčasti . Objednávateľ a zhotoviteľ sa týmto dohodli, že v ďalšom texte bude táto zmluva o dielo. Označenie „zmluvná strana bude .