Izolacia muriva

Tlaková injektáž je účinnejšia, lebo pod väčším tlakom injektážny roztok ľahšie prenikne do muriva. Aplikujú ju odborné firmy. Tlakovou injektážou možno dodatočne vytvoriť vodorovné a zvislé izolácie muriva a betónu, opraviť nesprávne urobené izolácie novostavieb či zabrániť presakovaniu betónových . Izolácia muriva musí byť napojená na hydroizoláciu podlahy a musí sa vytvoriť tzv.

Nie je možné vsúvať hydroizolačnú fóliu len do určitej časti hrúbky muriva alebo pod podlahu a pod úroveň terénu.

Fólia musí presahovať hrúbku muriva z oboch strán. Voda v murive ovplyvňuje aj funkčnosť a stabilitu materiálov. V murive sa voda vyskytuje vo viacerých podobách. Najčastejším príkladom je vzlínajúca vlhkosť prechádzajúca od základu cez porušenú, alebo neexistujúcu izoláciu v murive. Sanácia muriva , ktorú vykonáme na problematickom objekte je riešením problému a . V dôsledku chýbajúcej izolácie dochádza v murive k vzlínaniu kapilárnej vlhkosti.

S vlhkosťou sa do muriva dostávajú rozpustné soli, ktoré sa usádzajú v kapilárach, a tým zmenšujú ich priemer.

To umožňuje vzlínanie vody do väčšej výšky. Voda sa z povrchu muriva odparuje, soli sa vysušujú a kryštalizujú. Cítite prestupujúcu vlhkosť u vás doma či na chalupe? Ponúkame vám prvotriednu chemickú izoláciu mokrého muriva , vďaka ktorej sa jednoducho a pohodlne zbavíte vzlínajúcej vlhkosti. Vďaka novým izolačným systémom to budete mať hotové za pár hodín.

Vykonávame izolácie muriva a predávame materiály potrebné k izolácii. Ak máte problémy so zle izolovanými stenami, obráťte sa na nás. Zaoberáme sa nielen predajom materiálov potrebných ku kvalitnej izolácii muriva , ale aj samotnou aplikáciou a ochranou postihnutých múrov. Ak chceme zachovať celý sanačný systém, po zhotovení novej izolácie muriva sa odporúčajú sanačné omietky, ktoré možno dostať v každých stavebninách. Ak sú viditeľné soľné výkvety, mali by sa tieto omietky podporiť protisoľnou bariérou.

Máte dom s porušenou vodorovnou izoláciou a začína vám v múroch vzlínať voda? Rozmýšľate, že by ste mali povolať statika a začať dom podrezávať? Napadlo vás, že je lepšie možno dom zbúrať?

Nezúfajte, možno práve teraz je tu pre vás riešenie v podobe injektáže muriva pomocou injektážneho krému Kiesol C. Táto vrstva (asfaltová lepenka, modifikovaný asfaltový pás) však má oveľa nižšiu životnosť ako materiál muriva.

Keď vodorovná hydroizolácia v murive dožije, má vzlínajúca voda cestu do muriva otvorenú. Možnosti obmedzenia a zastavenia vzlínania vlhkosti. Najstaršou metódou je podrezanie muriva. Podrezávanie vlhkého muriva , podrezanie domu, podrezávanie diamantovým lanom, izolácia nerezovými plechmi.

Vysušenie muriva s doživotnou zárukou ! Záhŕňa nespočet technologických riešení kombinovaných so základným úkonom tlakovej alebo beztlakovej injektáže. Najčastejšie nami používané injektážne emulzie sú založené na bázi silan siloxanu alebo na bázi polyuretánových . Izolačný systém Sikkaton slúži ako doplnkový nástroj pri profesionálnom odstránení vlhkosti a je potrebné ho kombinovať s inými našimi metótami, ktoré vedú k trvalému odstráneniu vlhkosti muriva. Izolácia Sikkaton vypĺňa a upháva póry a jemné trhlivy v murive tak, že sa budú vodu odpudzovať.

Tým sa vytvára pre vhkosť . Izolácia vlhkého muriva stavebnou spoločnosťou Sucho v Dome Žilina, ktorá zabezpečuje aj hydroizolácie budov, bazénov, izolácie proti úniku chemických látok. Ako stavbár potrebujete pracovať s kvalitnými potrebami. Pri netlakovej injektáži sú to materiály ktoré sa riedia a nalievajú sa do vrtov pod uhlom 45st. Iba ten, kto rozpozná príčinu, dokáže nájsť efektívne riešenie. V prípade vlhkého muriva prechádza „Zoznam vinníkov“ od ešte pretrvávajúcej vlhkosti z výstavby cez kondenzovanú vodu alebo vodu z rosenia až po poškodenia izolácie.

V mnohých prípadoch sa ale jedná o vlhkosť, ktorá preniká z vonkajšej strany. Odstránenie vlhkosti muriva podrezaním a vložením novej izolácie.