Hydroizolacia plochej strechy postup

Dávid Hesko – Klampiarstvo, hydroizolácie , zámočníctvo. Na video sa vzťahujú autorské. Bytový dom Ivánska cesta – v Bratislave, súčasť komplexnej obnovy budovy.

V dnešnom príspevku sa budeme venovať hydroizoláciám a tepelným izoláciám ktoré sa používajú najčastejšie v našich podmienkach pri obnove strešných plášťov. Rekonštrukcia plochej strechy realizovaná PVC fóliou – nedostatočné kotvenie.

Hydroizolačné fólie sa voľne kladú na vodorovný podklad zodpovedajúci požiadavkám. Na zvislých a šikmých plochách sa hydroizolačné súvrstvie mechanicky. Pri obnove plochej strechy s hydroizoláciou na báze asfaltových pásov sa zvyčajne vykonáva ich natavenie plameňom. Asfaltové pásy je však možné.

Na rekonštrukciu krytín . Správny postup zaručí dokonalé hydro- a tepelnoizolačné vlastnosti strešného plášťa. Použitím plochej strechy sa elegantne odkrýva jedinečný priestor na jej využitie na viacúrovňové bývanie s terasami a strešnými záhradami.

V súčasnosti sa na strechách domov objavujú hydroizolácie v podobe PVC fólií, prírodných polyolefínových fólií alebo modifikovaných asfaltovaných pásov, ktoré . Oprava hydroizolácie plochej strechy asfaltovými materiálmi. Pracovný postup , Materiál, Spotreba, Cena s DPH, Cena s DPH. Skladba strechy bude hydroizolacia : parozabrana, Fatrafol 81 geotextilia Tatratex 20 poplastovane plechy na atiku v s. Tepelna izolacia je EPS . Keď už máte nad hlavou plochú strechu , nie vždy sa dá prerobiť formou nadstavby, ktorou sa problém jej zatekania často rieši. Niekedy postačia len lokálne opravy klampiarskych prvkov, oplechovania či hydroizolácie. Pri rozsiahlejších poruchách neostáva nič iné, ako siahnuť po rekonštrukcii, pri ktorej.

Diagnostika je nevyhnutným predpokladom ďalšieho postupu rekonštrukcie strechy. Ak je urobená nesprávne, následkom je nevhodne navrhnutý spôsob rekonštrukcie, ktorý môže výrazne ovplyvniť jej celkovú funkčnosť. Kvalitné realizačné firmy alebo dodávatelia hydroizolačných materiálov pre strešné konštrukcie . Samozrejme je s tým spätá aj realizácia nového oplechovania atík a striešiek poplastovaným plechom Viplanyl s jednotlivými prvkam a následná izolácia oplechovania. Popis technologického postupu izolácie a zateplenie plochej strechy.

Tento obsahuje najčastejšie pôdorys plochej strechy , rezy a jednoduchú technickú správu, v ktorej je popísaný stav strechy, návrh zateplenia a hydroizolácie. Schválne nehovoríme o rekonštrukcii, lebo v prípade takejto zjednodušenej projektovej dokumentácie to naozaj nie je rekonštrukcia. Vieme urobiť perfektné hydroizoláciu plochej strechy.

Vzhľadom k tomu, že sa na plochej streche drží sneh a tiež zrážková voda, je najdôležitejším prvkom ploché striech hydroizolačná vrstva. Pozrite sa na ChytráPena. V prípade rekonštrukcií, kde nie je prítomná hydroizolácia s odolnosťou voči prerastaniu korienkov, je nutné použiť proti koreňovú fóliu.

Postup vytvorenia ľahkej požiarne odolnej plochej strechy 11. Hlavná tepelná izolácia je SG COMBI ROOF, na požiarne deliacu vrstvu minerálnej vlny sa pokladá polystyrén ISOVER EPS 100S, . Naša firma sa zaoberá hydroizoláciami plochých striech, spodných stavieb – hydroizolácie proti tlakovej vode, zemnej vlhkosti a radónu, prevažne fóliami mPVC, ako napríklad sú : FATRAFOL,. Výber a zabudovanie konkrétneho tepelnoizolačného materiálu sa musí riešiť už v projektovej dokumentácii plochej strechy.