Hrubka stropnej dosky

Použiť chcem 12mm ocelove pruty na celu dlžku i šírku domu, takže budú 12m vcelku a to isté i na šírku 7. Cez nosnú priečku v strede dvojitá výstuž (5m pruty). Dosky vystužené v dvoch smeroch (krížom armované), podopreté po obvode stenami alebo prievlakmi, možno použiť na väčšie rozpätia. Predbežný návrh hrúbky dosky uvažuje s hrúbkou. Práca sa zaoberá návrhom železobetónovej stropnej dosky v objekte bytového domu.

Prácu sa skladá z niekoľkých častí.

Výsledkom práce sú výkres tvaru stropnej konštrukcie, výkres výstuže pre hornú výstuž a výkres výstuže pre spodné výstuž. Minimálna hrúbka dosky je hdmin=50mm. Pre dosky jednopoľové, nosné . Nevyhnete sa im však v prípade zložitých nepravidelných a organických pôdorysov s veľkými rozponmi, otvormi pre schodisko či galériu alebo ak okolnosti vyžadujú minimálnu hrúbku stropnej dosky. Optimálne rozpätie l qk. Stropné dosky nosné v jednom.

Táto doska má krížovú výstuž v dvoch smeroch na seba kolmých. Vystužením dosky v obidvoch smeroch možno zmenšiť hrúbku stropu.

Votknutá doska je spojená s podperou (ŽB prekladom alebo vencom) v jeden tuhý celok. Ak má krížovú výstuž, jej hrúbka bude . Pri betonážach je nemenej dôležitý piesok a množstvo vody, ktorú obsahuje zarobená betónová zmes. Platí čím redší betón tým horšia kvalita vytvrdnutého betónu. Zároveň je aj dôležité betónovú zmes dôkladne zhutniť.

Na betonáž základovej dosky sa používa štrk o zrnitosti mm . Hlavne neverte truhlikom co tu pisu hovadiny. Odporucam navstivit autorizovaneho statika a mate to so zarukou. PREDBEŽNÝ NÁVRH ROZMEROV. Rozmery základového pásu.

ZAŤAŽENIE A STATICKÉ POSÚDENIE KONŠTRUKCIE. Hrúbka stropnej dosky D1. Zaťaženie od strešnej konštrukcie. R pri použití KSV hrúbka bet. Takéto polia dosky sa vystužujú iba betonárskou výstužou.

Vzdialenosť medzi podperami závisí od počtu a druhu priestorových nosníkov, hrúbky a triedy betónu dosky , ako aj od celkovej hrúbky stropu. Odporúčaná vzdialenosť medzi podperami je vo všeobecnosti m. Pred zavesením stropnej dosky na žeriavové háky treba vždy porovnať číslo filigránu so .

Pred kladením stropných dutinových panelov je nevyhnutné vytvoriť výkres stropnej konštrukcie, kde sa uvedie smer a roznos zaťaženia, typy stropných panelov, ich poloha a počet, hrúbka stropnej dosky , detaily a konštrukčné riešenia napojení na monolitické časti, dobetonávky a vystuženia, poloha a . Doska je dvojdimenzionálny konštrukčný prvok, na ktorý pôsobí zaťaženie v smere kolmom na jeho strednicovú rovinu. V stavebnej praxi sa jedná o stropné dosky , základové dosky atď. Dosky delíme podľa teórie mechaniky na: hrubé dosky.

Keď sa filigránové stropné panely osádzajú na filigránové stenové panely, dĺžka uloženia je závislá od hrúbky platní stenových panelov (– mm). Typ PSB-U: montáž zospodu. PSB šmykovú výstuž je možné montovať aj zospodu pred uložením výstuže . Zdvíhacia objímka Je nevyhnutnou súčasťou stropnej dosky. Umožňuje zdvíhať strop po stĺpe a uchytiť stropnú dosku na podporách. Majú dôležitú statickú funkciu, lebo zachytávajú šmykové napätie a ohybové momenty v miestach podopretia stropu.

Predpätá hlavica Nahrádza hríbové hlavice monolitických stropov, . RECTOLIGHT sú „strateným debnením” medzi ľahkými predpätými stropnými nosníkmi RECTOR RS a spolu s oceľovou výstužou, sieťovinou a betónom vytvárajú stropný systém RECTOLIGHT. RL 1 a umožňujúci realizáciu stropnej dosky už od hrúbky cm.