Hrubka izolacie podlahy

Doporučené optimum je 40mm. Táto požiadavka sa týka nielen strechy a stien, ale samozrejme aj konštrukcií v styku so zeminou, akými sú oblasť soklov, suterénnej steny a podlahy , prípadne základovej dosky. Tepelné izolácie týchto konštrukcií musia spĺňať vysoké nároky predovšetkým na pevnosť v tlaku, minimálnu nasiakavosť a mrazuvzdornosť. Odborníci však upozorňujú: zateplenie bude viesť k trvalej úspore energií len, ak zvolíte správnu hrúbku izolantu.

Vo všeobecnosti platí rovnica, že čím hrubšia tepelná izolácia z EPS, tým budú lepšie tepelnoizolačné parametre budovy a vyššie úspory energie. Optimálna hrúbka zateplenia však závisí od .

Správnym riešením nie je len hrúbka izolácie podlahy , ale aj kvalitne prevedená izolácia po okrajoch. Izolácia po okrajoch znižuje tepelné straty, ale hlavne zvyšuje povrchovú teplotu povrchu podlahy v rohu miestnosti a predchádza tak zvyšovaniu vlhkosti a tvorbe plesní. Ako zvoliť hrúbku izolačného materiálu (pre nepodpivničený dom)?

Ako postupovať pri zatepľovaní podlahy nepodpivničeného domu? Nechcem tu robit reklamu preto nedam link ale rozmyslal som o podlahovom grafitovom polystyrene ktory ma lepsiu lambdu a teda lepsi tepelny odpor. Ešte skôr, než sa rozhodneme osádzať okná a dvere v hrubej stavbe, musíme navrhnúť definitívnu skladbu podlahy a zohľadniť v nej naše požiadavky na tepelný odpor, čiže hrúbku izolácie , umiestnenie všetkých inštalácií (kanalizácia, elektrické rozvody, vodoinštalácie, príp. centrálny vysávač) a . Ak plánujete zatepľovať podlahu nad pivnicou, dajte si pozor na hrúbku tepelnej izolácie. Ak bude tenká, úspora sa zníži, no k únikom tepla bude dochádzať aj naďalej.

Pokiaľ však zvolíte síce dostatočnú, ale zato hrubú izoláciu , problém môže nastať so zvýšením podlahy , ktorý sa nedá vždy realizovať.

Akú izoláciu vybrať na zateplenie obvodovej steny, strechy či podlahy ? Pri výbere izolácie je potrebné ujasniť si, na aký účel má byť izolácia použitá a aké by mala mať vlastnosti. Rovnako aj to, aký materiál by ste chceli použiť a aká hrúbka izolácie je pri danej konštrukcii odporúčaná. Pokiaľ ich nechcete upravovať, mali by ste použiť kvalitné izolácie , ktoré majú napriek malej hrúbke výborné tepelnoizolačné vlastnosti. Pri návrhu hrúbky tepelnej izolácie treba brať do úvahy najmä súčiniteľ prechodu tepla materiálu a vnútornú povrchovú teplotu konštrukcie. Pri celkovej skladbe podlahy je . V prípade vykurovaného suterénu s výškou podlahy do m pod okolitým terénom sa odporúča dať – 1mm tepelnej izolácie.

V ostatných prípadoch suterénov, ktoré sú zapustené pod okolitý terén viac ako m, postačí pridať – mm tepelnej izolácie. Samozrejme správna hrúbka tepelnej . Riešením je zateplenie podhľadu zo strany . Pri novostavbe je situácia najjednoduchšia, ale aj tu existujú isté úskalia a to tak v prípade projektu ako aj v prípade prevedenia. Zateplenie podlahy domu – novostavby.

Základnou zásadou pri vyhotovovaní podlahových konštrukcií je dodržať odporúčanú materiálovú skladbu pri jednotlivých druhoch podláh. Tepelnú a zvukovú izoláciu treba v celej ploche podlahy uložiť súvislo v rovnakej hrúbke a kvalite. Izolácie treba vždy chrániť pred účinkami poveternostných vplyvov a . Je to miesto v nezateplenej alebo málo zateplenej stene, kde pri nízkych vonkajších teplotách dochádza ku kondenzácii vody.

Odpareniu vlhkosti smerom von ale bráni zateplenie. V stene teda vzniká vlhkosť. Preto sa vlhkosť tlačí tam kde jej nič .

Tepelná izolácia podlahy tomu môže zabrániť. Odporúčaná hrúbka a výber tepelnej izolácie. Výber a spôsob realizácie izolácie podlahy je veľmi dôležitý.

Nesprávnym výberom a realizáciou sa dá narušiť celková pohoda. Súčasný stav: – nosná konštrukcia stropu alebo podlahy.