Fatrafol teplota svařování

Chemicky fólie FATRAFOL dobře odolávají všem běžně se vyskytujícím prostředím i . Dobrý večer, jaká teplota je potřeba na sváření folií? Bude mi stačit tato pistole? Svářečka automobilových.

Rozsah svařovacích teplot pro PVC fólie je cca 450°-600°C.

Dobrý den, Leister Triac je u nás nejrozšířenější svařovací přístroj. Kvalitní svár poznáte na svařeném vzorku , který . Rekonstrukce střechy s pomocí materiálu Fatrafol – 12. Svařování pásů v ploše střechy.

Název: Konstrukční a technologický předpis pro aplikaci hydroizolačních fólií z produkce Fatra, a. Napajedla, ve spodních částech staveb, proti vodě, některým. UPLATNĚNÍ A CHARAKTERISTIKA HYDROIZOLAČNÍHO SYSTÉMU FATRAFOL -H. Na svařování se používá leisterka (jsou na ní nastavitelné různé výkonostní stupně) nebo se dá v případě nutnosti použít i horkovzdušná pistole, která není nijak nastavitelná.

Teplotní odolnost a svařovací teploty. Skladování výrobků z plastů. Spojování fólie: Spojování izolační fólie je nutné provádět svařováním horkým vzduchem nebo horkým klínem. Pokládání a spojování lze provádět za teplot.

FATRAFOL P 9se aplikuje v souladu se zásadami stanovenými a popsanými v Konstrukčním a technologickém předpisu výrobce platném v době provádění hydroizolace. Fólii lze vzájemně spojovat svařováním horkým vzduchem nebo topným klínem, přístroji s automatickou regulací teploty. Během nahřátí se oba svařované konce fólie v přesahu dostanou do plastického stavu. Při uplatnění fólie na pochozí chodníky se pásy přivařují horkým vzduchem na hotový vodotěsný hydroizolační povlak střešního pláště z fólie FATRAFOL.

Určen především k provádění jednovrstvých povlakových krytin plochých střech, mechanicky kotvených k podkladu, bez zatěžovací vrstvy. Hydroizolace střech FATRAFOL -S strana Doporučené teploty svařování pro fólie na bázi PVC-P jsou od 4C do 5C, pro fólie na bázi TPO od 3C do 5C. FATRAFOL 8lze vzájemně spojovat svařováním horkým vzduchem. Střešní fóliové PVC-P systémy – FATRAFOL – S. Nekvalitně provedený svár = netěsnost (může být způsobeno špatně nastavenou teplotou nebo rychlosti svařování ) Proto se dělají odlupové zkoušky, které nám ukážou . This Bachelor thesis deals with history, properties, processing and application of plastic foil insulations in the building industry. TPO hydroizolační fólie (polyolefinové fólie) jsou odolné vůči ropným látkám, uhlovodíkům, proražení, nízkým teplotám , hnilobě a dalším vlivům.

IZOLAČNÍ SYSTÉM SPODNÍCH STAVEB.

TPO fólie se používají pro náročnější . KONSTRUKČNÍ A TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS pro aplikaci izolačních fólií ve spodních částech staveb proti vodě, některým kapalinám a radonu . Přílušenství pro horkovzdušné pistole umožňuje použít horkovzdušou pistoli např. Hydroizolační fólie PENEFOL 7je nejčastějipoužívaná fólie pro hydroizolace staveb. Mezi žádané příslušenství horkovzdušných pistolí patří sada škrabek STEINEL nebo také přítlačný váleček na svařování fólií.

Video demonstrující používání nástrojů a technika horkovzdušného svařování. Ako orientačné nastavenie teploty je možné nastaviť nasledujúce hodnoty (pri °C a relatívnej vzdušnej vlhkosti):. Pokiaľ sa povrch fólie po 10-ti sekundách zmení na lesklý, je teplota pre zváranie správne nastavená.