Extenzívna zelená strecha

Zeleň na streche , a nielen tá náhodná na starej neudržiavanej, nie je už ani na Slovensku žiadnou novinkou. Okrem estetickej funkcie plní vegetačná strecha , laicky označovaná ako zelená , aj ochrannú. O výhodách a možnostiach vegetačných striech sme sa rozprávali s Ing.

Delenie podľa požadovanej údržby. Vyznačuje sa svojou bezúdržbovosťou.

Extenzívna zelená strecha. Vhodnými rastlinami pre extenzívne zelené strechy sú najmä rozchodníky rôznych druhov. Všeobecne však ide o rastliny rozrastajúce sa do . Traja výrobcovia – jeden kompaktný celok. Zásady návrhu extenzívnej zelenej strechy. Skladba strešného plášťa s parozábranou.

Smernice pre projektovú prípravu.

Vrstvy a produkty systému. Ploché strechy ponúkajú nové, rôznorodé možnosti vzhľadu. Ozelenenie šité na mieru: extenzívne alebo intenzívne. Zajímá vás jaká je skladba zelené střechy ? V tomto článku přinášíme ucelené informace o plochých zelených střechách. Zelenú strechu typu Urbanscape tvorí ucelený systém pozostávajúci z koreňovej membrány odvodňovacieho systému so separačnou vrstvou alebo bez nej,.

Dva hlavné typy zelených striech. Vegetácia rozchodník, trávnik, bylinky trávnik, ozdobné kríky, stromy. Malá únosnosť podmieňuje zeleň a rastliny rozrastajúce sa do plochy ako sú trvalky, skalničky a suchomilné rastliny, ktoré znesú extrémne podmienky striedania tepla, sucha a mrazu.

Podrobnejšie sa extenzívne strechy. Základný rozdiel medzi nimi je v tom, že kým pri intenzívnom ozelenení možno pestovať na streche v podstate akýkoľvek druh rastlín (veľké stromy a kríky je vhodnejšie umiestniť do samostatných kontajnerov), v prípade extenzívnej zelenej strechy sa třeba obmedziť iba na pestovanie nenáročných tráv a . Intenzívna a extenzívna zeleň. Okrem spôsobu zostavenia strešného plášťa sa zelené strechy delia na intenzívne a extenzívne.

Odvodnenie na zelenej streche zabezpečuje drenážna vrstva, ktorú tvoria štrkový zásyp alebo špeciálne drenážne fólie a dosky. Vpust musí byť prístupný, aby ho bolo možné čistiť. Pri extenzívnej zeleni je nutný štrkový obsyp frakciou – mm.

Pri intenzívnych strechách je vpust navrhnutý aj s . Výsadba rostlin Optigreen Osvědčená a vyladěná skladba předpěstovaných druhů rostlin, sestávající z mnoha druhů trvalek a dřevin. Vegetačné strechy vracajú zeleň do miest a kompenzujú zabratie pôdy veľkoplošnú výstavbou. Majú pozitívny psychologické účinky, znižujú napätie a stres. Tieto sú pokryté vegetáciou, ktorá sa vyvíja a regeneruje prevaţne sama a pre svoj rast potrebuje len veľmi tenkú vrstvu zmiešaného substrátu. Pre machy a koberce trávy je potrebná hrúbka 3-cm.

Pre suchomilné skalničky, či trávu je to. Víkendový dom so zelenou strechou Studienka, Slovensko, zdroj: De Raxa. Podľa typu zazelenenia t. Pre rodinné domy ale odporúčam voliť takzvanú strechu s „extenzívnou zeleňou“. Používajú sa na nej rôzne byliny a skalničky, ktoré netreba kosiť a zeleň si vystačí s bežnou dažďovou vodou. Občas samozrejme je potrebné strechu prekontrolovať a odstrániť burinu, . Jeho hrúbka závisí od toho, či pôjde o extenzívnu alebo intenzívnu zelenú strechu.

Substrát sa mieša podľa toho, aké rastliny chceme strešnej záhrade pestovať. Väčšinou sa skladá z kompostu, rašeliny, drvenej kôry a . Pre prvý typ je charakteristická hrubá vrstva zeminy, aby v nej boli schopné rásť rôzne druhy bylín ale aj drevín. Zelené strechy sa pritom rozdeľujú na intenzívne a extenzívne. Sú pochôdzne, čo znamená, že takúto strechu môžete využívať ako ďalší obytný priestor, napríklad terasu alebo úžitkové hriadky. Pro mechy a koberce trávy je nutná tloušťka substrátu 3-cm.

Jednou ze skalniček, která se používá, je například netřesk střešní. Díky nenáročnosti zeleně je tento typ .