Expanzna vrstva plocha strecha

Umiestňuje sa tesne pod krytinu. Ochranná vrstva predlžuje životnosť krytín. Montáž hydroizolácie z fólie.

Povlaková krytina z fólie sa kladie v jednej vrstve na expanznú vrstvu , ktorú tvorí geotextília. Fóliová hydroizoláci sa kladie na rôzne podklady, ako sú betón, drevo, kov alebo .

Expanzná vrstva súčasne plní funkciu podkladovej, prípadne separačnej vrstvy. My vidime vaše sny ostro. Svojim klientom poskytujeme kompletné opravy a realizácie strešných vrstiev rekonštruovaných a nových objektov, a to strechy:. Vzniknutá vodná para sa tak môže roztiahnuť do väčšej plochy a poruší novú vrstvu hydroizolácie. Preto je pri mechanickom kotvení dôležité perforovať starú krytinu.

Ak nie je možné povlakovú krytinu kotviť, natavujú sa asfaltové pásy na starú krytinu cez expanznú vrstvu (špeciálne perforované pásy). Vhodne navrhnuté ploché strechy (strechy bez akéhokoľvek sklonu, resp. strechy s miernym sklonom) aj strechy šikmé musia vyhovovať aktuálnym.

PUR lepidlom (typu PUK) v pásoch, čím sa vytvorí expanzná vrstva. V prípade zateplenia sa môžu použiť viaceré druhy tepelných izolácií, od ktorých závisí aplikácia asfaltovaných pásov. Asfaltovaný pás sa nataví ako vrchná vrstva. Rekonštruovať plochú strechu možno aj . Pri jednoplášťových strechách je definovaná strecha s klasickým poradím vrstiev.

Je to strecha s krytinou umiestnenou nad tepelnoizolačnou vrstvou bez parotesnej vrstvy. Výběr vhodných typů asfaltových pásů spolu s kvalitou jejich pokládky má rozhodující vliv na vodotěsnost a spolehlivost hydroizolační vrstvy (krytina) ploché střechy. Postupné usporiadanie vrstiev takéhoto vyhotovenia strechy od nosnej konštrukcie nahor môže byť takéto: spádová vrstva a vyrovnávajúca vrstva , tepelnoizolačná vrstva , expanzná vrstva , povlaková krytina, ďalšia tepelnoizolačná vrstva , separačná vrstva , ochranná vrstva (povlaková krytina).

Dvojplášťová plochá strecha. Rozdelenie plochých striech. Ploché strechy je možné deliť z viacerých hľadísk. Nosná strešná konštrukcia: časť strechy prenášajúca zaťaženie od jedného prípadne viacej strešných plášťov, doplnkových konštrukcií a prvkov, snehu, vetru , vody do zvislých časti objektu.

Drenážna vrstva : vrstva umožňujúca ľahký odtok prebytočnej vody nad hlavnú či poistnú hydroizolačnú vrstvu. Tretia kapitola prináša porovnanie a zmenu po rekonštrukcií plochej strechy daného bytového domu. Kľúčové slová: revitalizácia jednoplášťových plochých striech, stavebné konštrukcie , skladby striech.

Najmenšiu ochladzovanú plochu má plochá strecha , ktorá je aj z konštrukčného hľadiska jednoduchšia a lacnejšia.

Strecha obmedzene pochôdzna. Jej skladbu vytvára nosná konštrukcia spodného plášťa, parozábrana, tepelná izolácia, prevetraná vzduchová medzera , nosná konštrukcia vrchného plášťa, expanzná vrstva a povlaková . Na území Slovenska sú ploché strechy často využívané, o čom svedčí aj fakt, že tu nájdeme širokú škálu rôznych skladieb strešných plášťov plochých striech a takmer . Veľká vetraná vzduchová vrstva sa po uzavretí stáva tepelnou izoláciou s rizikom kondenzácie vodnej pary, chová sa totiž ako expanzná vrstva , preto sa .