Dvojite debnenie strechy

Výpočet vyjde aj bez debnenia , ale keď fúka vietor, veľmi cítiť ochladzovanie. Fólia, aj dobre zlepená, je prievzdušná a nebráni odfúkaniu tepla. Debnenie nemusí byť 22mm, stačí aj s prelištovaním. Táto skladba je výhodná v oblastiach so silným náporom vetra ako aj v prípade ak je plocha strechy veľmi velká.

Osová vzdialenosť lát ( napr.32x120mm) môže byť aj. Montáž strechy odporúčame začať osadením žľabových hákov na úroveň plného debnenia s následným položením vodorovných žľabov.

Spájanie odkvapových plechov sa odporúča riešiť lepením, aby nedochádzalo k vzlínaniu vody v preložení plechov. Kontaktná hydroizolačná fólia sa na odkvapový . V týchto prípadoch je ale potrebné pod krytinu uložiť poistnú hydroizoláciu a ukladať ju na plnoplošné debnenie. Pri väčšom sklone strechy je výber krytín samozrejme širší.

Veľký sklon pultovej strechy ale nie je ekonomický, pretože hrebeň strechy je . Základom každej strechy je strešné debnenie vhodné pre klincovanie a inštaláciu šindľov. Typ, sklon, hrúbka a druh materiálu pre strešné debnenie , musí byť v súlade s miestnými stavebnými predpismi. Strešné debnenie musí byť pevné, stabilné a hladké, aby sa naň mohli ľahko ale hlavne bezpečne .

V pamäti Na systém Bramac 7° firma Bramac poskytu- je ročnú záruku na funkčnosť, čo znamená, že pri dodržaní stanovených podmienok bude strešný systém BRAMAC 7° spĺňať funkciu stre- chy odolnej voči v SR obvyklým poveternostným podmienkam a dažďovej vode. Táto záruka platí len v prípade, ak boli na streche. Tepelná izolácia v celej. Dvojité kladenie maloformátovými škridlami pre zväčša rovinné plochy strechy a zaoblené tvary (kužele, volské oká a podobne) od sklonu 25° do 90°.

V mieste odkvapu možno použiť jednoduché, ale aj dvojité krytie. Aby mali kamene v mieste odkvapu rovnaký sklon ako kamene uložené na ploche strechy , treba . BOBROVKA OR okrajová pravá. Vznikne tak dvojplaštova strecha bez odvetrania. Pri tejto variante mám obavu či nebude kondenzovat spodna časť debnenia , ktorá bude v priamom styku s izoláciou? Tu vatu som chcel dat z vnutornej strany vodorovneho dvojiteho roštu, potom parozabrana, inštalačna medzera a SDK.

Variant 2:(Obrázok 4aII) Použite IKO podkladový pás alebo iný podobný pás na dosiahnutie dvojitého prekrytia pásov na debnení. Sklony 21°- ° (Obrázok 4b) Celé debnenie by . Navrhovanie a realizácia zateplených šikmých striech s použitím systému. Knauf Insulation Homeseal LDS. XPS s použitím jednoduchého dreveného roštu.

SYSTÉM ONDUVILLA je elegantné a spoľahlilvé riešenie pre Vašu strechu. Inštalácia škridiel sa prevádza na laty alebo plné debnenie. Stačí len základné vybavenie – kladivo a pílka.

Vodotesnosť je zaistená aj pomocou dvojitého zámku v presahoch. Pre skladané krytiny je ňou rošt, pre povlakové krytiny alebo asfaltové šindle debnenie. Poistná hydroizolačná vrstva je umiestnená medzi nosnou a pomocnou konštrukciou a tvorí ju pri skladaných krytinách difúzna fólia na báze polyolefínu a pri povlakových krytinách alebo asfaltových šindľoch špeciálny . Strešný profil – použitie ako ľahká strešná krytina pre jednoplášťové nezateplené strechy , dvojplášťové zateplené strechy. RAN 2 3 40: ako stratené debnenie pre spriahnuté železobetónové stropy, interiérové deliace steny jednoduché a dvojité interiérové a exteriérové podhľady.

Zaťaženie strechy krytina laty kontralaty hydroizolácia alebo difúzna fólia. Vďaka bezkonkurenčnému systému hlbokých dvojitých drážok, škridly. Vzhľadom na zložitosť problematiky sa obmedzíme len na najpoužívanejšie konštrukčné riešenie šikmej zateplenej strechy pri tvorbe obytného podkrovia.

Pri povlakových krytinách a asfaltových šindľoch tvorí funkciu pomocnej montážnej konštrukcie debnenie. Vpravo: Krajinný park Duisburg – zaistenie proti zrúteniu na lávkach pre údržbu a nastaviteľnú sklenenú strechu.