Difuzne otvorena skladba steny

Pri realizácii niektorých typov drevostavieb sa využívajú stenové panely, ktoré môžu mať buď difúzne otvorenú, alebo difúzne uzavretú konštrukciu. V diskusii o tom, či je pri montovaných drevostavbách výhodnejšia difúzne otvorená , alebo uzavretá konštrukcia, má každý zo systémov na svojej strane skupinu. V spoločnosti Rigips uvádzajú, že hlavný podiel na vývine difúzne otvorenej skladby steny nesú drevovláknité izolačné dosky na báze dreva. Základným znakom difúzne otvorenej konštrukcie je použitie takej skladby steny , kde nie je použitá parozábrana.

Umožňuje prechod určitého množstva vodnej pary, bez toho aby v konštrukcii kondenzovala.

DifuTech je názov pre úplne unikátny difúzne otvorený konštrukčný systém, ktorý je využívaný na výstavbu moderných, energeticky úsporných drevostavieb. Ponúkame tri typy zateplenia konštrukcie DifuTech, ktoré sa líšia hrúbkou stien a svojimi izolačnými vlastnosťami: CLIMA PLUS, CLIMA COMFORT a CLIMA PASIV. Certifikovaná difúzne otvorená technológia Insowool umožňuje prechod vodnej pary konštrukciou a zaisťuje tak zdravú klímu v interiéri drevostavby.

To znamená, že konštrukcia umožňuje prechod určitého množstva vodnej pary, . Pred vplyvom vlhkosti z exteriéru je stena chránená. V systéme EVD nie je použitá žiadna parozábrana. Celý systém vyrovnávania vlhkostí a . Dosahuje sa to vhodnou kombináciou materiálov z ktorých sú postavené obvodové steny domu.

Naša difúzne otvorená konštrukcia Vám prináša ďalší úžitok a to vyrovnávanie vlhkosti. Pri použití ekopanelov v skladbe stien dochádza k vyrovnávaniu vlhkosti v interiéri domu. Funguje to tak že časť pary ktorá prechádza . Takisto je možné dodať stavbu aj ako „ difúzne otvorenú “ – odpadá vonkajšia vrstva OSB dosky, ktorá sa inštaluje z vnútornej strany konštrukcie a izolácia sa nahrádza drevovláknovými doskami, resp. KON-WOOD – nízkoenergetická drevostavba s difúzne otvorenou konštrukciou steny. Základná skladba a rezy difúzne otvorenou stenou KON-WOOD: . Jej základnou charakteristikou je, že umožňuje v určitej miere jednosmerne prúdiť vodnej pare cez obvodové steny , ale len tak, aby sa s ňou dokázala „vysporiadať“ bez ujmy na svojich parametroch.

Z interiérovej strany sa teda nepoužíva parozábrana, ale len akási paro-brzda. Tepelně-technické parametry difuzně otvorené skladby : Tloušťka stěny :3mm. Skladba steny smerom z exteriéru. Difúzne otvorená obvodová stena Click to collapse. Systémová fasádna omietka.

Devovláknitá izolačná doska. Nosný KVH systém s izoláciou. OSB doska mm – parobrzda. Inštalačná predstena – drevený rošt, prípadne konštrukcia s použitím CD profilov.

Steny drevostavieb sa často zakladajú na pevnej základovej doske, rovnako ako klasické murované stavby.

Popis konštrukcie a vybavenia. W-obvodový plášť v zložení:. Nájdete tu systém difúzne otvorenej steny Knauf-Climacell, ktorú možno použiť pre pasívne domy. KONŠTRUKCIA tepelný odpor steny › m2.

Tento princíp dreveného rámu vyplneného izoláciou sa nám v skladbe steny zopakuje ešte raz, v menšej dimenzii smerom do interiéru. Nazýva sa inštalačná predstena, ktorá slúži ako. K na báze minerálnej vlny, v ponuke máme stenu aj s drevovláknom STEICO .