Dexadol letak

Používa sa na krátkodobú symptomatickú liečbu akútnej bolesti miernej až stredne silnej intenzity, ako je akútna bolesť svalov alebo bolesť kostí, bolestivá menštruácia (dysmenorea), bolesť zubov. Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. Dexketoprofen trometamol.

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás . REG Písomná informácia pre používateľa. Obsah recenzií predstavuje názor návštevníkov stránky Liekinfo. Nie je konzultovaný s osobami, oprávnenými predpisovať a vydávať lieky. Než začnete liek užívať, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom. K ROZHODNUTIU O REGISTRÁCII LIEKU, EV.

Posledná aktualizácia 10. PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV. MZ SR, ŠÚKL, cenníku vzorkovej lekárne a držiteľov registračných licencií . Informácie o lieku aktualizované 1. SMS pripomienky užívania. ZIB Písomná informácia pre používateľa.

Injekčný roztok alebo infúzny koncentrát dexketoprofen . Maximálna cena v lekárni: 6. DEXOKET TABLETY 4X25MG Potahované tablety. Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě. Produkt nelze zakoupit online na českém trhu. Po prečítaní príbalového letáku o jeho vedľajších účinkoch ho nemám odvahu užívať.

Dlhodobo užívam Cardilan (búšenie srdca), Cholib,Helicid. Lieky, ktoré užívate sa spolu môžu užívať. Neviem, z akého dôvodu máte obavu užívať . O JE DEXADOL A NA ČO SA POUŽÍVA. Túto písomnú informáciu si uschovajte. Prečo vyjadrenie na letáku o nevhodnosti lieku pre dojčiace matky neznamená, že dojčiaca matka tento liek skutočne nesmie užívať.

Aescin, CT vyšetrenie a ozonoterapia. Dexadol 1mg gro por. Užívnie liekov pri kojení, CT a ozonoterapia . Užívá se k léčbě mírné až středně silné bolesti, např.

Lucembursko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Španělsko, Švédsko: Ketesse. Estonsko, Litva, Lotyšsko: Dolmen. Irsko, Malta, Velká Británie: Keral.

Ak sa na základe vedeckého hodnotenia potvrdí problém s liekom, môžu byť zavedené iné opatrenia, napríklad výrobca musí urobiť ďalšie štúdie o bezpečnosti lieku, prehodnotiť prínos a riziko lieku. Opis nežiaducich účinkov obsahuje príbalový leták , ktorý je súčasťou balenia lieku. Ak je to potrebné, sú v .