Debnenie strechy

Základom každej strechy je strešné debnenie vhodné pre klincovanie a inštaláciu šindľov. Typ, sklon, hrúbka a druh materiálu pre strešné debnenie , musí byť v súlade s miestnými stavebnými predpismi. Montáž strechy odporúčame začať osadením žľabových hákov na úroveň plného debnenia s následným položením vodorovných žľabov.

Spájanie odkvapových plechov sa odporúča riešiť lepením, aby nedochádzalo k vzlínaniu vody v preložení plechov. Kontaktná hydroizolačná fólia sa na odkvapový .

Stresne debnenie = na krokvy resp. OSB dosky (drahsia alternativa, ale menej pracna). Pouziva sa pod sindel, vo veternych oblastiach aj pod skridlovu strechu. Ako izolacia debnenie neobstoji – spari medzi doskami, pod . Táto skladba je výhodná v oblastiach so silným náporom vetra ako aj v prípade ak je plocha strechy veľmi velká.

Osová vzdialenosť lát ( napr.32x120mm) môže byť aj. Sklon strechy a podložné debnenia.

Pomôcka k orientovaniu sa v schéme. Farebné plochy vyznačujú možnosť alebo potrebu použitia jednotlivých komponentov. Postupujeme podľa schémy v poradí od 1. Háky sa zadlabávajú do debnenia tak, aby bolo možné následne osadiť odkvapový plech, ktorý bude vyvedený do odkvapového žľabu.

Maketa a výsledok 🙂 Za týždne som vybúchal asi kg klincov. A mám pripravený aj spodný veniec na ukladanie obvodových stien zo slamy. Strecha pripravená,slama by mala byť okolo júla z Trstína. Zverejnil Brčo a Lienka o 6:35 . OSB dosiek doporucujete na plne debnenie na vaznikovy krov ( rozpony medzi vaznikmi az 0m) so sklonom 15° ? DELTA ponúka perfektnú ochranu pre každú konštrukciu. Strešné systémy pre novostavbu a rekonštrukciu.

V prípade, že strechu následne izolujete, dbajte na vybudovanie tesnej parozábrany. V každom prípade je ale nutné dodržať ventiláciu strešného plášťa . Celú strechu vrátane všetkých detailov zvládne jediný typ šindľa. Nízka cena krytiny je ale vykompenzovaná potrebou ukladať šindle na plné debnenie alebo drevotrieskové dosky. Súčasný kvalitný asfaltový šindeľ sa skladá z nenasiakavej nosnej vložky – sklenenej rohože, ktorá je z oboch strán obalená .

Poistnú difúznu hydroizolačnú fóliu Bramac Pro odporúčame použiť pri sklone strechy min. Bobrovka), v prípade obytného i neobytného podkrovia. Fólia Bramac Pro sa nesmie položiť na debnenie. Fólia poskytuje dodatočnú ochranu proti zafúkaniu . Zateplenie šikmej strechy je výborným riešením, ako zabrániť úniku tepla v zime, prehrievaniu v lete a zároveň využiť podkrovie na bývanie. Montáž a dodávku krovu, strešnej krytiny, tepelných izolácií, sadrokartónov.

Vzhľadom na je silný difúzny odpor dôležitá je správna ventilácia strechy, ktorá predchádza hromadeniu vlhkosti pod debnením. Príliš vysoká vlhkosť pod debnením môže v konečnom . Ich prierez závisí od statických požiadaviek na strešnú konštrukciu ( zaťaženie krytinou, vetrom a snehom). Minimálny sklon strechy na zateplenie nad krokvami je 5°, maximálny 90°.

Kladenie debnenia : Na . Prvotriedna vysoko difúzna kontaktná vetrotesná fólia (poistná hydroizolácia) pre šikmé strechy a fasády, ktorú možno pokladať na krokvy, tepelnú izoláciu alebo priamo na debnenie. Metalizovaná vysoko difúzna kontaktná vetrotesná fólia .