Debnenie prievlakov

DEBNENIE PRIEVALKOV sa skladá zo spodnej podpernej časti a zvislej časti tvoriacej bočné steny prievlaku. Spodná podperná časť je tvorená systémom stojek, nosníkov a debniacich dosiek. Dokamatic-stôl sa svojou inovačnou konštrukciou postará o rýchle debnenie veľkých plôch stropov.

Systém je optimalizovaný na krátke časy debnenia a vyrovná sa aj s premenlivými požiadavkami statiky a geometrie. Pomocou zdvíhacieho zariadenia DoKart plus sa . Systémové prvky Dokaflex 1-2-aj pre stropy hr.

Stropné debnenie v okrajovej oblasti. Zaistenie priečneho nosníka. Zabezpečenie proti pádu na stavbe. Prievlaky a atypické prvky stavby sú neodčleniteľnou časťou stavby.

Slúžia pre otvorenie, rozšírenie alebo uzatvorenie priestoru, čím umožňujú niekoľkonásobne širšie dispozičné riešenia v konečnom návrhu stavby. Našou spoločnosťou ponúkaný systém debnenia prievlaku s prievlakovou klieštinou pre rýchle a . Debnenia Lešenia Inžiniering. V oblasti stavebníctva sa pohybujeme už vyše rokov a preto vieme, čo je na stavbu najvhodnejšie.

Našu prax využívame pri riešení jednotlivých zákaziek, na výpočet kladačského plánu a poradenstvo. Zaoberáme sa prenájmom debnenia od značiek DOKA a PERI a pri každom prenájme poskytujeme oddebňovací olej. Stojka je zabezpečená proti poraneniu ruky. Oddebnenie sa vykonáva pomocou oddebňovacieho klinového mechanizmu.

Vďaka bezpečnostným prvkom patrí naša stropná podpera k špičke na trhu. Systém zahŕňa komponenty pre debnenie prievlakov , ako aj . VELOX – obojstranné debnenie vencov. Aj pri prenájme takéhoto typu debnenia stavebník musí zväčša odkúpiť od dodávateľa debnenia debniace dielce z latovky alebo preglejky, ktoré však môže potom využiť na zadebňovanie monolitických prekladov, prievlakov a vencov.

Ostatné časti debnenia stavebník vráti späť nájomcovi. Betonáž opláštenia už existujúceho stĺpa pri zachovaní prievlaku. Opláštenie sa vybetónuje v dvoch záberoch.

Tabuľka použitia a systémového delenia debnení. Ide v podstate o stratené debnenie v tva- re písmena U. Nosnú časť prekladu tvorí železobetónové jadro s vloženou výstužou podľa projektovanej požado- vanej únosnosti. Následne sa začne s murovaním nosných vnútorných a obvodových stien. Pri murovaní nad oknami a dverami sa ukladajú do múru prefabrikované preklady.

Po vymurovaní stien sa vytvorí debnenie stropnej konštrukcie, prievlakov a balkónovej dosky.

Na realizáciu železobetónových stropov sa použije debnenie DOKA. Stratené debnenie stužujúcich vencov, debnenie železobetónových prekladov, prievlakov a stĺpov. Profilovanie Hladké Rozmerová tolerancia. Dĺžka ± mm, šírka ± mm, výška ± mm.

Prvky vonkajšieho stuženia ďalej prenášajú zaťaženie z formy do oporného a podperného systému. Zachytáva zvislé zaťaženie z formy. Používa sa pri betonáži stropných dosiek, trámov, prekladov, prievlakov , atď. Tvoria ho vodorovné nosníky .