Cestovny pas trebisov

Občan, ktorému sa vydáva nový cestovný pas ako náhrada za platný cestovný pas pri zápise údaja o ťažkom zdravotnom postihnutí, uhradí správny poplatok vo výške polovice príslušnej sadzby. Ak občan žiada o zapísanie tohto údaja, je potrebné predložiť doklad „PREUKAZ FYZICKEJ OSOBY S ŤAŽKÝM ZDRAVOTNÝM . Trebišov , 7:30–15:0 7:30–15:0 7:30–17:3 nestránkový deň, 7:30–12:00. Vo štvrtok bude naďalej zabezpečené vydanie dokladov urýchlene do dvoch pracovných dní.

Cestovný doklad je verejná listina, ktorou občan preukazuje svoju totožnosť, štátne občianstvo a ďalšie skutočnosti uvedené v cestovnom doklade.

Cestovný doklad je majetkom Slovenskej republiky (občan môže byť držiteľom najviac dvoch platných cestovných dokladov rovnakého druhu). Kde požiadať o vydanie cestovného pasu? Na prechodný pobyt nemusí byť úradne prihlásený.

Cestovný pas vydáva občanovi okresné riaditeľstvo Policajného zboru príslušné podľa miesta . Polícia SR – Okresné riaditeľstvo PZ v Trebišove , Trebišov. Policajný zbor plní úlohy vo veciach vnútorného poriadku a bezpečnosti. Okresné riaditeľstvo policajného zboru, Trebišov – Štátna správa – vydávanie dokladov, ochrana práv a slobô pátranie po osobách a veciach, dopravná a finančná polícia, ochrana verejného majetku.

Vždy je potrebné vrátiť neplatný (starý) cestovný pas a tiež zaplatiť správny poplatok.

Na vybavenie pasu sa nedá splnomocniť žiadna iná osoba. Pracovníci na oddelení dokladov vám nasnímajú podobu tváre a podpis v elektronickej forme pri podaní žiadosti. Zastupujúci občan predloží úradne overenú plnú moc na zastupovanie, skôr vydaný cestovný pas žiadateľa, dve fotografie a správny poplatok. Milana Rastislava Štefanika č. DI Bardejov OR PZ Bardejov, Ul. Pred vycestovaním do cudziny je potrebné si skontrolovať dobu platnosti cestovného pasu, pretože niektoré krajiny vyžadujú, aby bol cestovný pas platný aj po vycestovaní z ich územia.

V prípade, že má občan v cestovnom pase. DI Trebišov , Trebišov , ul. Pri tomto druhu činnosti notár osvedčuje správnosť odpisu listiny s originálom alebo s osvedčenou fotokópiou listiny. Týmto úkonom si môžete originál listiny uschovať a . Cestovný Pas : Pri pase nie je žiadna špeciálna zľava ale dá sa ušetriť na poplatku za predĺžení pasu.

Ak prídete na políciu s platným pasom a požiadate o zapísanie ZŤP do pasu, tento úkon nás stál 4€ (kategória deti do rokov). Vydaný pas platí dva roky. Ak teda požiadate o zápis pred koncom platnosti pasu , tak môžete . Na turistický pobyt do dní stačí platný pas alebo občiansky preukaz.

Dovoz meny do krajiny nie je obmedzený. Tieto udalosti : (narodenie dieťaťa, uzatvorenie manželstva, úmrtie občana) nahlási občan na príslušnú matriku podľa miesta trvalého pobytu, ktorá zabezpečí zápis do .

Víťaz podnikateľa roku 1. Cestovná agentúra, ktorá poradí a sprostredkuje kvalitné dovolenky od slovenských CK, nemeckých, českých cestovných kancelárií.