Cena pohrebu

Hoci ceny pohrebných služieb sa od mesta k mestu líšia, celkové náklady na pohreb v ktoromkoľvek regióne bežne presiahnu tisíc eur. Obstarávateľovi pohrebu vystaví matričný úrad jeden originál úmrtného listu bez poplatku a doklad pre príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny na uplatnenie . Každá pohrebná služba musí mať v cenníku uvedenú sumu za prenájom smútočnej obradnej miestnosti, vrátane vymedzenia presnej výbavy, ktorú daná miestnosť obsahuje. Najmä lavice, klimatizácia, kúrenie, výzdoba, atď.

Cenník vám musia dať k dispozícii skôr, než začnete vybavovať daný pohreb. Pre vysoké ceny sa už niektoré pohrebníctva spojili so splátkovými spoločnosťami.

Aj pohreby podliehajú móde, ceny sú stále vyššie. Dnes dvojnásobne platí, že ani smrť nie je lacný špás. Za štandardný pohreb zaplatíte približne 3-tisíc eur. V prípade spopolnenia v cene nie sú zarátané cintorínske poplatky spojené s uložením urny.

Je to cena za relatívne čo možno najskromnejšiu verziu, nie je v nej totiž zahrnutý pietny akt či vystavenie tela v dome smútku. Rovnako rakvu sme zvolili z najlacnejších verzií. V tabuľke na konci článku si tak môžete presne pozrieť, čo všetko je pred samotným pochovaním do zeme potrebné zabezpečiť, a teda aj zaplatiť.

Aktuálny cenník služieb si môžete pozrieť alebo nahrať do Vášho PC vo formáte PDF, kliknutím na odkaz cenník.

Pre prehliadanie dokumentu použite prosím ľavé , pre uloženie dokumentu a tlač, použite pravé tlačidlo na myši. Ceny majú len informatívny charakter. Cenové ponuky sa pri každom pohrebe líšia, pretože aj požiadavky pozostalých sú vždy iné. Smútočný obrad Pieta a následné spopolnenie.

Približne keby ste mi prosím vedeli povedať že koľko to najviac bude. Cena pohrebu je ovplyvnená hneď niekoľkými faktormi. Nejde iba o rakvu, výzdobu, obra hostinu, ale musíme brať do úvahy aj na akú dlhú vzdialenosť sa telo bude prepravovať, alebo dobu konania pohrebu po úmrtí, tzn.

Samozrejme záleží dosť na tom, akú pohrebnú službu si vyberiete, . Vzhľadom na množstvo nami ponúkaných služieb je smútočný obrad pripravovaný pre každého zosnulého individuálne. Ponúkame Vám široký výber rakiev, urien, vencov, kytíc a spôsobov výzdoby, ktorých cena sa určuje na základe individuálnych cien produktov. Nemôžeme Vám síce určiť jednu cenu , ale garantujeme . Zákon však jasne stanovuje, že o pohrebe rozhoduje obstarávateľ pohrebu a ním je ten, kto sa v pohrebnej službe preukáže listom o prehliadke mŕtveho.

Cena za obrad pri rozptyle popola s účasťou obstarávateľa je 2euro a cena za rozptýlenie popola bez účasti obstarávateľa je 1euro. Priemerná cena pohrebu na Slovensku je asi 20-tisíc Sk (66€), ale v metropole sa vám pri takomto účtovaní faktúra vyšplhá aj na viac ako 30-tisíc Sk ( 99€). AJ TIETO SUMY NÁJDETE VO FAKTÚRE: Zapožičanie fúrika. Sk (€) Prenájom nosidiel a dočasnej rakvy.

Príspevok na pohreb je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva na úhradu výdavkov spojených so zabezpečením pohrebu zomretého.

Oprávnená osoba na uplatnenie nároku na príspevok na pohreb je plnoletá fyzická osoba. Aj keď tradícia na Slovensku káže rozlúčiť sa s najbližšími na pomerne vysokej úrovni a ľudia si odkladajú peniaze na pohreb už počas života, v posledných rokoch vzrástol záujem o lacnejšie pohreby. Neustále zlepšujeme našu prácu, pretože kvalitné pohrebné služby znamenajú menej starostí pre Vás a dôstojnú rozlúčku s Vašim blízkym.

Ak nemáte vlastné auto, v rámci Banskej Bystrice vám preplatíme náklady na dopravu taxíkom pri vybavovaní pohrebu. Na Slovensku v posledných rokoch vzrastá dopyt po kremácii, respektíve spôsobe pohrebu zomrelého, pri ktorom je telo spálené. Niektorí ľudia majú zo spopolnenia strach, respektíve obavy aj preto, že o samotnom procese kremácie sa veľa nehovorí, a vznikajú tak rôzne nepravdivé fámy. Návrh na plnenie kritéria.

Názov zákazky: Zabezpečenie pohrebu s kremáciou alebo pochovania bez obradu pre mesto. Pohreb bez obradu s kremáciou.