Borofén

Zatiaľ čo grafén sa dá vytvoriť aj odlupovaním jednotlivých vrstvičiek grafitu, borofén museli vedci najskôr teoreticky vymodelovať a potom sa pokúsili o jeho laboratórnu syntézu. Nové nanotechnologické materiály s 2D štruktúrou (vrstvičky s hrúbkou jedného atómu) ako grafén, borofén , alebo stanén sľubujú zbúrať súčasné limity. Vyznačujú sa totiž mimoriadnymi elektrickými vlastnosťami, najmä vysokou vodivosťou. Zvlášť zaujímavý z tohto hľadiska vyzerá byť stanén, čo je 2D . Zázračný grafén má premožiteľa – borofén.

Je odolný a jeho výroba je čistá veda.

Doterajšie 2-D materiály, ako grafén, disulfid molybdénu či borofén , umožňovali pohyb iba elektrónov, nositeľov záporných elektrických nábojov. Elektronika však vyžaduje polovodič, v ktorom sa môžu pohybovať aj kladné náboje, takzvané diery. Nový 2-D materiál na báze oxidu cínatého je prvý stabilný . Doterajšiu adaptáciu ekonomiky a spoločnosti na zmenu podmienok, kto- ré vyvolala kríza, nemožno považovať ani za uspokojivú, ani za ukončenú. Naopak, problémy sa ďalej kumulujú, vznikajú nové a zväčšuje sa ich vzá- jomná previazanosť, multiplikujú sa negatívne efekty, ktoré sa komprimujú v stále kratšom časovom . Materiály s unikátnymi mechanicko- elektrickými vlastnosťami borofeno.

Grafén však nie je konečnou métou nanotechnologických špecialít. Vedcom pod záštitou amerického ministerstva energetiky sa .

Borofén – kryštalický zázrak ktorí vznikol pohybovaním molekúl boru a uhlíku nám dodal najpevnejší materíál ktorí svojou pevnostou predbehne aj titánové ocele či Super zliatiny a nie raz ale najmenej 20X ! Grafén spoznal svojho premožiteľa, nazýva sa borofén. Ale vedci vyvinuli pevnejší materiál, ako grafén. Základní prvek ze atomů má oprostřed šestiúhelníkový otvor. Skládáním lze vytvářet vrstvu o tlouštce jedinného atomu. Grafénové nanotrubičky a fullerénové guľôčky majú nevídaný technologický potenciál.

A baloldali modulokból felépíthető (elméletileg meg ósolt) borofén szerkezete ( obbra). Ugyanis furcsán hangzott volna az angol stanium helyett a magyar ón-t, illetve ónén-t írni. Fantáziakép a Dimetrodonról. A Dimetrodon koponyája, egy fog kinagyított részletével.

Re: Olivar en mal estado. Yo en mi casa lo hecho todo por las mangueras. Todo mi olivar es de riego. EL Zn, Boro, Fe, N ,P,K, Mg,Mn por los mangueras. Por hoja nada o casi nada. Los micros los mezclo con quelato de hieroo .