Bleskozvody norma

Vonkajšia ochrana, teda bleskozvod sa skladá s týchto častí: 1. Pri definovaní ochranného priestoru zachytávacej sústavy podľa nových technických štandardov je základnou požiadavkou definovanie LPL. Lighting Protectin Level) pre daný objekt. Od toho sa odvíja trieda LPS.

Táto norma je asi najzávažnejšia norma , ktorá zmenila pohľad na ochranu pred bleskom. Podstatne zvýšila počet zemničov a sprísnila podmienky zbernej .

Ochrana stavieb a ohrozenie života. Jednou z dôležitých súčastí projektu, ktorý rieši elektrickú časť navrhovanej stavby, je návrh bleskozvodu , ktorý má slúžiť na ochranu objektu pred atmosférickými výbojmi – bleskom – a ich deštruktívnym účinkom. Mnohí nám už hovorili, že je to zbytočná námaha, napriek tomu, že si väčšina slovenských . Napriek tomu ze bola tato norma zrusena sa moze revidovat v zmysle tejto normy. Pred nedavnom bola zrusena aj slovenska verzia na aktivne bleskozvody a nahradzuje ju europska norma ktora je nadradena tej nasej aj ked zatial len v anglickej verzii.

Ta nasa bola postavena na prisnejsich pravidlach ako europska :). Uvedené zákony, normy , technické dokumenty sú najpouživanejšie a nevyhnutné podklady pre výkon odbornej prehliadky a odbornej skúšky (revízie):. Nakoľko norma určená pre aktívne bleskosvody bola zrušená bez náhrady a veselo sa montujú a robia sa revízie na nové systémy, prikladám informatívne vyjadrenie zákono a normotvorcov k tomuto problému.

Aktívny bleskozvod a normy. Ináč považujem to za alibizmus a aj. Viac výsledkov z svetelektro. Nahlásiť ďalší obrázok Nahláste urážlivý obrázok. V praxi sa všakb z dôvodu cenovej náročnosti využívajú pri väčších, rozsiahlejších budovách a . Ak je existujúca stavba vybavená bleskozvodom má byť zabezpečené, aby bleskozvod vyhovoval tejto norme.

Pri výbere a umiestení LPS má byť vzatý do úvahy daný stav existujúcich stavieb. Táto norma platí pre: a) projektovanie, inštaláciu, odborné prehliadky a skúšky a údržbu LPS pre stavby bez. Cieľom previerky je nájdenie riešenia smerujúceho k realizácii účinných opatrení na ochranu stavieb a . Materiál zvodov – prevažne Cu ,ale aj nerezová oceľ, pozinkovaný materiál, Al.

Norma odporúča používať prednostne pásiky pred drôtmi (skinefekt) platí to aj pre uzemňovače. Minimálny prierez = mm2. Hodnota uzemňovacieho odporu má byť maximálne Ohmov.

Prečo nie je nikde uvedené z čoho sa „okrasná časť aktívneho bleskozvodu skladá? Ako môže niekto projektovať vôbec podľa tejto „ normy “, ak podľa vyhlášky MPSVaR SR č. Zdravím pánov revíznych technikov! Založenie občianského združenia (SLPA) Slovenská asociácia ochrany pred bleskom .

Na prvý pohľad jasný rozdiel vyplývajúci z nových poznatkov, praxe ale aj našej práce.