Bleskozvod montáž

Vedeli ste o tom, že viaceré bleskozvody sú neúčinné? Rovnání drátu na hromosvod – Duration: 4:36. Elektroinštalačné práce – výroba a montáž rozvádzačov, bleskozvodov.

Hodinový remeselník – montáž spotrebičov, svietidiel, ventilátorov, vypínačov, zásuviek, odstraňovanie porúch, elektrické prípojky. Prípojky NN, montáž pohonov otvárania brán.

Bleskozvody delíme na aktívne a pasívne(klasické). Aktívne bleskozvody patria medzi najnovšie ochrany objektov pred účinkami atmosférických prepätí. Princíp bleskového výboja.

Technickými podmienkami návrhu, montáže a prevádzky aktívnych bleskozvodov sa . Ochrana pred bleskom, Statickou elektrinou a prepätím, Prepäťové ochrany. Ochrana Vášho života, majetku a citlivých elektronických zariadení. Ponúkame Vám komplexné riešenie bleskozvodu , na základe osobnej obhliadky Vášho objektu, resp.

Vám navrhneme technické riešenie, umiestnenie, uchytenie bleskozvodu , vypracovanie projektu bleskozvodu , následnú montáž bleskozvodu a vypracovanie revíznej správy . Návrh, projekt, montáž , revízia a skúsenosti z prevádzky aktívnych bleskozvodov. Michal Ingeli, autorizovaný inžinier pre elektrotechnické zariadenia, člen SKSI a ČKAIT. Montáž prvkov na fasádu energeticky úsporného domu vyžaduje dostatočné utesnenie. Inak hrozí, že sa znehodnotí zateplenie, vzniknú tepelné mosty a degraduje sa kvalita konštrukčného systému. Montáž bleskozvodov na objekty sa vykonáva už viac ako 2rokov.

V súčasnosti bleskozvody už veľmi účinne chránia pred priamym úderom blesku, ale tiež jeho dôsledkami ako sú prepätie a elektromagnetické rušenie. Požadovaná životnosť bleskozvodu by však mala byť v súlade s predpokladanou životnosťou objektu, . Ako funguje aktívny bleskozvod – mibex – aktívne a klasické bleskozvody. O aktívnych bleskozvodoch bolo už v odbornej tlači písané veľakrát. Pri údere blesku do nechráneného objektu hrozí požiar, narušenie statiky, poškodenie majetku.

Nie je lepšie požiadať elektrikára o montáž hromozvodu, jeho kamarát urobí revíznu prehliadku a máš na to papier? Vraví sa, že blesk zasahuje vždy najvyššie položené miesta v teréne, teda stromy, stožiare, komíny, strechy domov a pod. V prevažnej väčšine je to pravda, ale sú známe aj prípady, kde . Fotogaléria inštalácií a montáží bleskozvodov ,uzemnení,zemničov.

Porovnajte 2firieEL – Projekt – aktívne bleskozvody , DAISY – ELEKTRO, spol. Spoločnosť PAMA TRADE je verným partnerom aj pri riešení otázky ochrany vašej domácnosti pred bleskom. V tomto prípade vás môže ochrániť pred jeho ničivými účinkami jedine prevencia v podobe hromozvodu.

U nás nájdete všetko od dodania bleskozvodu , cez montáž , až po údržbu. Ak na vašom dome hromozvod . Bankové spojenie: ČSOB č. Technické podmienky pre návrh, montáž a prevádzku aktívnych bleskozvodov. Potrebujete namontovať bleskozvod ? Poskytujeme kompletné služby v oblasti montáže bleskozvodov. Kvalitné vybavenie, zodpovední ľudia a roky skúseností.

Pre účinnú ochranu pred bleskom Vám ponúkame výrobu a montáž bleskozvodných sústav na mieru – všetko podľa platných predpisov a nariadení. Taktiež vám zabezpečíme uzemňovacie siete pre ochranné a pracovné uzemnenia. Hľadáte šikovného kominára na ktorého nemusíte mesiac čakať? Kliknite sem a zistite viac a my vám zadarmo vykonáme.

Nechajte si vypočítať cenové ponuky na strechy, strešné krytiny a montáž krovov od všetkých slovenských firiem naraz. Správna montáž bleskozvodu.