Aplikácia inzulínu perom

Množstvo edukačných diabetologických sestier má opakovane skúsenosti, že aplikácia inzulínu viazne pre maličkosti, neraz ide o banality ako napríklad „ aplikácia“ s inzulínovým perom , z ktorého pacient zabudol sňať vrchnák. Spišiačik – Aplikácia glukagónu – Duration: 0:42. Pre aplikáciu inzulínu platí niekoľko všeobecných pravidiel.

Podávanie inzulínu perom je, samozrejme, pohodlnejšie, no je aj presnejšie. Pokožka pri aplikácii inzulínu musí byť suchá a čistá.

Dezinfekcia pokožky a pomôcok na aplikáciu inzulínu nie je nutná, lebo inzulín obsahuje krezol, ktorý pôsobí dezinfekčne. Je vhodné nechať injekčnú ihlu s perom v koži ešte sekúnd po podaní inzulínu. Po vpichnutí inzulínu sa . Miesta vpichu a rotačný plán. Odstrániť ochranný kryt b) Oddeliť držiak náplne od tela pera c) Vymeniť náplň d) Rotáciou umiestniť piestovú skrutku do základnej pozície a pripojiť držiak náplne. Aplikácia inzulínu perom je jednoduchšia a preto každému pacientovi skvalitní život.

Stačí si porovnať spôsob manipulácie klasickej a novej pomôcky. Používanie striekačky si vyžaduje v prvom rade erudíciu a zdatnosť človeka.

Pacient musí najskôr pred podaním inzulínu až minút vybrať inzulín z . Mária Zanovitová, Martina Lepiešová, Monika Manová. Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Ústav ošetrovateľstva. Odstráňte ihlu, vymeňte prázdnu náplň a aplikujte si zvyšok dávky.

Opatrne vráťte na ihlu vonkajší kryt. Odskrutkujte ihlu a znehodnoťte ju tak, ako Vám odporučil Váš lekár. Poznámka: Aby ste zabránili preniknutiu vzduchu do náplne, nenechávajte na pere priskrutkovanú ihlu po aplikácii inzulínu.

Ošetrovateľstvo – možnosti aplikácie inzulínu. V časti Mechanizmus účinku inzulínu sme videli, že keď sa už inzulín vstrekol pod kožu, musíme brať do úvahy jeho účinok na cukor v krvi. Množstvo inzulínu, ktoré si chceme pichnúť, sa nastavuje otáčaním šípky na pere na číslo, ktoré označuje potrebný počet jednotiek. V rámci vyučovacej metódy CLIL, pri ktorej sa vyučovanie odborného predmetu ZOA prepája s vyučovaním nemeckého jazyka. Obsahom vyučovacej hodiny boli nasledovné časti: Úvod – dialóg zdravotnej . Za určitých akútnych okolností sa niektoré.

Obrázok: Vhodné miesta aplikácie inzulínu. Viac informácií o pere HumaPen LUXURA HD a o. Inzulín je vhodné skladovať pri teplote 2-°C.

Ak pero NEPRESTRIEKNETE, môžete si podať príliš vysokú alebo príliš nízku dávku inzulínu. Prestrieknutie pera pomôže zaručiť, že pero a ihla. V prípade otázok alebo problémov s perom HumaPen LUXURA HD kontaktujte prosím svojho lekára alebo.

Striekačka určená na aplikáciu inzulínu. Inzulínové pero je pomôcka pre diabetikov určená pre podkožnú aplikáciu inzulínu. Jednorázová sterilná lanceta určená spolu s lancetovým perom Wellion na odber kapilárnej krvi. Aj slovenskí diabetici môžu siahnuť po jednorazovom inzulínovom pere , ktoré sa po použití jednoducho vyhodí bez potreby vymeniť inzulín. Situácia na Slovensku sa v . PŽiak si pripraví pomôcky na aplikáciu lieku a urobí trojitú kontrolu lieku.

V prípade ordinácie inzulínu vo forme suspenzie zamieša inzulín v injekčnej liekovke, alebo v inzulínovom pere , aby bol obsah homogénny. Aplikace inzulínu je nezbytná součást léčby některých diabetiků. Zdravotnícke pomôcky pre diabetikov na aplikáciu inzulínu a kontrolu glykémie.

Základnou prednosťou liečby pomocou IP je kontinuálne podávanie malých dávok inzulínu do podkožia (bazálne nastavenie) a tým jeho rovnomernejšie vstrebávanie. Je výrazne nižšie riziko vytvorenia podkožného inzulínového depa (ako v prípade aplikácie inzulínu perom , event. striekačkou) a tým .