Zateplenie šikmej strechy medzi krokvami

Montáž zateplenia systémovými skladbami BASIC, ECONOMY a PROFI sa začína kotvením nosných prvkov podkonštrukcie do krokiev. Pri plánovaní tepelnej izolácie šikmej strechy je najdôležitejšie zamerať sa na požiadavky na tepelnoizolačné vlastnosti, nemožno však zabúdať ani na. Jednou z možných alternatív na zateplenie šikmých striech je tepelná izolácia na báze ekologickej vlny vyrobená z minerálnych sklených vláken, ktorá sa aplikuje medzi jednotlivé krokvy strešného plášťa.

Ani klasické spôsoby zateplenia sa však nevyhli prísnym predpisom, a preto okrem systému zateplenia medzi a pod krokvami sa čoraz viac stretávame aj . Nezateplenou alebo nesprávne zateplenou strechou môže unikať až energie na vykurovanie. Spôsobov zateplenia šikmej strechy je niekoľko.

Záleží na tom, či maximálne využijete priestor pod strechou a izoláciu inštalujete nad krokvami alebo zvolíte zateplenie medzi a pod krokvami šikmej strechy. Najbežnejší spôsob zateplenia podkrovia šikmej strechy je medzi a pod krokvami. Izolácia z kamennej vlny sa vkladá najprv medzi drevenú konštrukciu krovu a potom i pod ňu. Aby boli splnené požiadavky na tepelnoizolačné vlastnosti konštrukcie, izolácia sa ukladá v dvoch alebo aj viacerých vrstvách.

Kvalitná izolácia strechy si vyžaduje správny izolačný materiál a dostatočnú vrstvu tepelnej izolácie, samotná izolačná vrstva však musí byť doplnená ďalšími. Na zateplenie šikmej strechy potrebujeme niekoľko dôležitých položiek. Narezané časti izolácie postupne vložíme medzi krokvy po celej ploche šikmej strechy.

Zateplenie nad krokvami.

Návrh konštrukcie zateplenia nad krokvami 6. Materiály na zatepľovanie nad . Postup realizácie zateplenia šikmej strechy. Možnosti izolácie šikmej strechy. Aplikácia difúznej fólie. Tepelnú izoláciu treba chrániť pred vodou, ktorá pretečie cez strešnú krytinu. Na tento účel je potrebné na vonkajšiu stranu krokiev vždy inštalovať kontaktnú poistnú hydroizolačnú fóliu.

Ako zatepliť šikmú strechu , podkrovie? Rekonštrukcia zhora – postup montáže. Pozrite si ukážku pracovného postupu zateplenia šikmej strechy.

Pri zateplení medzi krokvami sa tepelnou izoláciou vypĺňa voľný priestor medzi krokvami. Z vrchnej strany sa bezprostredne na krokvy pokladá podstrešná fólia určená na položenie na tepelnú izoláciu, ale môže to byť aj poistná hydroizolácia vhodná aj na . Pri izolácii šikmej strechy sa neoplatí šetriť na materiáli Článok. Najideálnejším materiálom na zateplenie šikmej strechy je sklená vlna. Dajte si však pozor na jej. Má vysokú hodnotu tepelného odporu a dokáže sa perfektne prispôsobiť priestoru medzi krokvami a dokonale ho vyplniť.

Umožňuje vyniknúť kráse dreva v interiéri formou priznania drevenej nosnej konštrukcie krovu.

Minimalizuje tepelné mosty, umožňuje využiť celý priestor v podkroví bez nutnosti znižovania podhľadov v interiéri. Ak sa strecha dokončila bez použitia tepelnej izolácie nad krokvami , je najekonomickejším riešením bez tepelných mostov inštalácia dodatočnej vrstvy izolácie pod krokvy v kombinácii s izoláciou umiestnenou do prázdneho priestoru medzi krokvami. Toto riešenie možno použiť pri nových konštrukciách aj pri renováciách. Izolácia strechy medzi krokvami nezvyšuje hrúbku krovu, ale tepelná izolácia nie je taká účinná. Okolo krokiev vznikajú tepelné mosty, cez ktoré prichádza k úniku tepelnej energie.

Na nosnú konštrukciu výrazne vplývajú vonkajšie podmienky. Zvýšiť tepelnoizolačné. Vhodnejší a ekonomicky výhodnejší spôsob zatepľovania šikmej strechy je zatepľovanie nad krokvami.

Pri tomto spôsobe zatepľovania sú tepelné mosty znížené na minimum a tepelný odpor strešného plášťa je vždy vyšší ako tepelný odpor strechy s rovnakou hrúbkou tepelnej izolácie prevádzanej medzi . Dobrý deň, prosím o radu ohľadne zateplenia šikmej strechy.