Výpočet potrebnej hrúbky tepelnej izolácie

Hlavné zásady dodatočného zatepľovania. Vyberte si konkrétny typ muriva a izolantu a kalkulačka vám vypočíta hrúbku izolantu a navrhne minimálne zateplenie podľa normových požiadaviek. Ak vo výbere nenájdete vaše murivo, kontaktujte nás alebo požiadajte o tepelnotechnický výpočet.

Kalkulačné programy a výpočtové nástroje pre šikmé strechy, podlahy, fasády a TZB. Odporúčanej hrúbky zateplenia a tepelného odporu vám uľahčia rozhodovanie o materiáloch na zatepľovanie.

Fasády – Rozhodujete sa pre zateplenie vášho domu a chcete vedieť, aká hrúbka izolácie je dostatočná? Na túto otázku vám najlepšie. Okrem predaja zabezpečujeme aj natieračské práce, predaj digitálnych hrúbkomerov, zaškolenie maliarov, striekačov i výpočet spotreby protipožiarnych náterov. Vyskúšajte našu kalkulačku a dozviete sa, akú min.

Alebo vám spracujeme tepelnotechnický výpočet. Pre všetkých záujemcov, ktorí sa pre zateplenie rozhodli, ale nevedia aký systém a akú hrúbku tepelnej izolácie majú použiť, ale aj pre tých, ktorí o zateplení ešte iba uvažujú. Je to miesto v nezateplenej alebo málo zateplenej stene, kde pri nízkych vonkajších teplotách dochádza ku kondenzácii vody.

Odpareniu vlhkosti smerom von ale bráni zateplenie.

V stene teda vzniká vlhkosť. Preto sa vlhkosť tlačí tam kde jej nič . Otázku optimalizácie hrúbky použitia tepelnej izolácie sme konzultovali s odborníkmi z Ústavu Stavebníctva a Architektúry Slovenskej Akadémii Vied. Prinášame Vám zjednodušené vysvetlenie: Nezatepľujeme kvôli dosiahnutiu určitej R – hodnoty, čiže určitému tepelnému odporu, ale zatepľujeme kvôli eliminácii tepelných. Ale hodnota miernej tepelnej straty nie je priamo úmerná hrúbke tepelnej izolácie a preto v každom prípade treba zvážiť ekonomickú efektívnosť hrúbky izolácie.

Táto otázka trápila aj nás,. Problem by mohol nastat pri malej hrubke tepelnej izolacie , kedy by vodna para pri silnych mrazoch mohla skondenzovat v murive a tepelna izolacia z polystyrenu by spomalila odparovanie vody. Zdoraznujem spomalila – nie zamedzila. Aj tak ide iba o par gramov skondenzovanej vody na stvorcovy . Pri výbere tepelnej izolácie je dôležité si uvedomiť, že izolácie s nižšou deklarovanou lambdou (súčiniteľ tepelnej vodivosti, ≤037) majú lepšie tepelnoizolačné vlastnosti. Do konštrukcie šikmej strechy v porovnaní so štandardnými výrobkami (≥ 037) je ich možné použiť v celkovej menšej hrúbke.

Tepelná strata potrubia kruhového prierezu je spôsobená vedením tepla jednotlivými vrstvami potrubia a prestupom tepla do okolitého prostredia. Základom každého projektu obnovy by mal byť výpočet tepelných strát domu, ktorý vychádza z tepelnotechnických vlastností obalových konštrukcií. Správna hrúbka tepelnej izolácie bráni únikom tepla z potrubí či zásobníkov teplej vody, rozvodov okruhov so solárnymi tepelnými kolektormi, ale aj . Hrúbka tepelnej izolácie má byť najmenej cm.

Experimentovať so zateplením interiéru je vyslovene nebezpečné, pretože tak ohrozíte stabilitu budovy.

O problémoch súvisiacich so zateplením interiéru bude ešte reč nižšie. Tehla BNa stenu Bje potrebná izolácia hrúbky minimálne cm. Výpočet hrúbky zvolenej izolácie podľa vyhlášky je na praktické použitie veľmi náročný a hrúbka izolácie s inou hodnotou tepelnej vodivosti ako je v tab. Ak áno, tak jednoznačne doporučujem zatepliť, avšak je potrebné urobiť výpočet na potrebnú hrúbku izolácie z hľadiska použitého materiálu a jeho hrúbky pri. Hrúbku tepelnej izolácie preto treba nadimenzovať tak, aby stavebníkovi dlhodobo prinášala nielen úspory a vysokú kvalitu života.

Využitie podkrovia na obytné účely so sebou prináša zmenu skladby strešného plášťa, a najmä jeho zateplenie. Rozhodnutie o hrúbke a spôsobe uloženia tepelnej izolácie by malo vychádzať z výpočtu tepelných strát pri prechode tepla strešným plášťom s cieľom vytvoriť potrebnú klímu, odhlučnenie a .