Vsakovacie bloky elwa

Drenblok – systém na vsakovanie dažďovej vody daždová voda Majitelia stavieb, ktorí vypúšťajú zrážkové dažďové vody zo striech, asfaltových a betónových plôch do verejnej kanalizácie , sú povinný v zmysle § odst. Vsakovacie systémy pre malé, stredné i veľké objekty. GRAF – vsakovací blok 300.

Zmyslom inštalácie vsakovacích blokov je odviesť dažďovú vodu zo striech budov a spevnených plôch do podložia v prípade, ak nie je k dispozícii dažďová kanalizácia, alebo znížiť zaťaženie kanalizačnej siete odvádzajúcej dažďovú vodu . Využitie vsakovacích modulov a vsakovacích šácht umožňuje: Úspora.

Rozmer: 600mm x 600mm x 600mm. Ideálny pre rodinné domy. Stará cena : 4€ Cena : 3€.

Pripravili sme pre Vás riešenie vsakovania dažďovej vody pre malé objekty ako sú rodinné domy a podobne. Systém Wavin Azura sa používa k likvidácii dažďových vôd zo striech, spevnených komunikácii, parkovísk a podobne. Dodávka a montáž – systémy na využívanie dažďovej vody, vsakovanie , detenciu, zvyšovanie a znižovanie hladiny spodnej vody, filtráciu vody.

Po ukončení príslušného dažďa sú podľa uskutočneného výpočtu pre zadaný dážď vsakovacie bloky naplnené vodou až po horný okraj. Třetí generace vsakovacích bloků disponuje vynikajícími technickými vlastnostmi a zajišťuje optimální výkon.

Nové vsakovací bloky jsou vyrobeny ze 1 recyklovatelného polypropylénu a díky své konstrukci mají tyto bloky třikrát větší retenční objem než štěrkové lože. Bloky se skládají z těla, dna a dvou kusů zakončení. Aktuálne už mám vsakovacie jamy vykopané, vystlané geotextíliou(dno,steny,a aj vrch je zakrytý), vyplnené kamením,zajtra budem ukladať do . Kupili sme Elwa bloky na odvod dazdovej vody. Avsak elwa blok diera ma priemer 1a rura co ide z domu na odvod dazdovej vody ma priemer 110. Z rôznych dôvodov toto riešenie nemusí každému vyhovovať, potom sú lepšie vsakovacie boxy, dajú sa nahradiť poškodenými prepravkami od . Hospodaření s dešťovou vodou je trendem posledních let a vyžaduje ho i současná legislativa.

Systém GARANTIA EcoBloc představuje třetí generaci vsakovacích bloků , které zajišťují bezpečné odvodnění zpevněných ploch. Tento systém s bohatým příslušenstvím lze využít pro zpomalení odtoku dešťové. Systém STORMBOX slúži na vsakovanie dažďovej vody zo spevnených plôch ako sú strechy, chodníky, cesty, parkovacie plochy s použitím odlučovaču ropných látok. Vsakovanie dažďovej vody odľahčuje ČOV a obnovuje kolobeh podzemných vôd.

Komponenty sú odolné voči korózii, čistiteľné všetkými smermi, vďaka . Pri použití ACO StormBrixx blokov je možné kedykoľvek vykonať údržbu systému, alebo jeho prečistenie vďaka šachte, ktorú je možné umiestniť v ľubovoľnom mieste vsakovacej alebo retenčnej galérii a tak zabezpečiť optimálny . Následne do potrubia, ktoré bude ukončené vo vsakovacom objekte v zelenej ploche za objektom rodinného domu. Navrhujeme použiť vsakovací systém ELWA rozmermi blokov x x 6m. Podľa hydrogeologického posúdenia budú vsakovacie objekty osadené konštantne 5m pod terénom.

Tubbox – papierové debnenie stĺpov. NEL, vsakovacie bloky ELWA – bic v počte 1ks. Mestský úrad v Nitre odporúča odovzdanie majetku do správy príspevkovej organizácii.

Komisia MZ v Nitre pre financovanie, správu majetku a podnikateľskú činnosť na svojom riadnom zasadnutí konanom dňa 10. Komplexné služby v oblasti dodávky technológií budou.