Vpust dazdovej vody

Vsakovanie dažďovej vody. Kanalizačné vpuste v našom shope rýchlo, spoľahlivo a lacno ! UV stredný diel s odtokoUV stredný diel je súčasťou uličného vpustu. Slúži na odvedenie dažďovej vody z vpustu.

Možnosť napojenia uličného vpustu je na potrubie DN1a DN200.

Výrobok je určený na odvádzanie dažďovej (povrchovej) vody do kanalizačných systémov zvonka budovy, umožňuje pripojenie odkvapových zvodov. Výrobok nie je určený pre odvod domácich a priemyselných odpadových vôd a pre použitie v dopravných komunikáciách. Horizontálny odtok – nižšia hĺbka.

ACO Spin vpusty plochých striech sú určené pre odvod dažďovej vody zo striech, parkovísk pre autá a terás. Nazbieraná dažďová voda sa následne odvádza odpadovým potrubím. Dvorná vpusť s filtrom DN400.

Slúžia na odvádzanie dažďovej vody zo spevnených plôch. Ich rozmerové a tvarové prevedenie umožňuje ich osadenie vedľa cestných obrubníkov a umiestnenie potrubia v rôznych smeroch.

Tesnosť vpuste zabezpečuje tesniaca pena. Zaťažiteľnosť uličnej vpuste je 4kN. V ponuke nájdete vpuste na odvádzane dažďových vôd či už priamo zo zvodou dažďovej vody alebo z rôznych spevnených plôch.

Vpusť je vyrobená z PVC. Vpust bočný z PVC 425x100x65. Je odolná voči korózií, ohňu a rozdielu teplôt. Má výbornú priľnavosť k požívaným PVC fóliám. Vpusť slúži na odvod daždovej vody do vonkajšieho zvodu prechodu cez atiku.

Sortiment TOPWET ponúka zvislé a vodorovné vpuste (vtoky), ktoré môžu byť aj elektricky vyhrievané s príslušenstvom a nadstavcami pre použitie vpuste (vtoku) na . Označiť zlý inzerát Chybnú kategóriu . Spĺňa najvyššie nároky na zaťaženie, tesnosť a flexibilitu. Sanácia a rekonštrukcia plochej strechy Sanačné vpusty (sanačné vtoky) TOPWET. Balkónové podlahové vpusty. PP WASTIC hrdlované hladké rúry s tesnením SN 10. PVC drenážne rúry a tvarovky s perforovanou stenou.

PVC a HDPE drenážne rúry a tvarovky s perforovanou stenou pre vyššie zaťaženia. HDPE RC rúry SUPERPIPE a ROBUST SUPERPIPE pre tlakový rozvod pitnej vody.