Vitaros krém

Písomná informácia pre používateľa. Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie. Túto písomnú informáciu si uschovajte. AccuDose je aplikátor skladajúci sa z piestu , zásobníka, . Viazaný na lekársky predpis.

Legislatívne zatriedenie.

Registrované humánne lieky. Kód štátnej autority (ŠÚKL). Názov produktu podľa ŠÚKL. Alprostadil, Krém , ATC G04BE0 SPC informácia je dostupná iba v PDF. Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro přípa že si ji budete potřebovat přečíst znovu. Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého . KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ. Doplnok: crm 4x1mg (aplikátor AccuDose).

Stav: R – Aktuálna registrácia. Typ registračnej procedúry: Decentralizovaná. Držiteľ, krajina: Recordati Ireland Limite Írsko. Indikačná skupina: – VASODILATANTIA.

Informácie o lieku aktualizované 1. SMS pripomienky užívania. Na trh prichádza nový preparát na liečbu porúch erekcie VITAROS , je to účinná látka vo forme krému , ktorá sa aplikuje do penisu. Predbežná cena by mala byť eur na jedno použitie, doba účinku do – minút, medzitým sa môžete venovať predohre:-). Má menej systémových nežiadúcich účinkov ako lieky na podporu . Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub. Effekten innsetter i løpet av 5-minutter etter påføring.

A cream which treats erectile dysfunction (ED) is now available on prescription in the UK. Neiadouci úeinky byly pi’evaine neZávaine’. Davkovani je 10 2a 3mg s indikaci pro lehkou a sti’edne teikou ED.

Vysledky dvou klinickych multicentrickych, randomiZovanych, placebem kontrolovanych klinickych . Dôvodom stiahnutia predmetných šarží lieku z trhu je nesúlad so špecifikáciou lieku v parametri . Vitaros bør brukes etter behov for å oppnå ereksjon.