Vazník

Pojem vazný trám (dříve též vazník ) ve stavebnictví a tesařství označuje hlavní nosník krovu (tj. nosné konstrukce střechy). Jedná se o příčný vodorovný trám, na kterém zpravidla spočívá váha všech ostatních částí střechy. Vazné trámy tvoří součást plných vazeb ve starších typech krovů, jež jsou střídány tzv. Příhradový vazník (též vazník , vazníkový krov, vazníková konstrukce, vazníková střecha, sbíjený vazník , dřevěný vazník ) je lehká dřevěná příhradová konstrukce sloužící k přenesení zatížení střešního pláště do obvodové či nosné konstrukce.

Tyto vazníky umožňují přenesení zatížení na velký rozpon konstrukcí, a to až m, . Technologie spojování dřevěných konstrukcí styčníkovými deskami s prolisovanými trny umožňuje variabilitu tvaru a rozměru konstrukce, rychlou a snadnou montáž, úspora nákladů nízkou spotřebou materiálu až o cca.

Díky prefabrikaci výroba probíhá rychleji a vazníky vykazují velkou přesnost provádění. Kč cena impregnace – Kč. Sedlový vazník , rozpon m délka vč. Co je příhradový vazník ? Všeobecně platí, že pro podkrovní domky či objekty s požadavkem na využití podkrovního prostoru je vhodnější zvolit vázaný krov.

Naopak pro bungalovy, objekty bez obytného podkroví, halové stavby a stavby velkorozponové bývá efektivnější vazníková konstrukce. Vázané krovy stejně jako příhradové . Pulotový vazník s přesahem horního i spodního pasu .

Jednotlivé tyčové prvky ve styčníku spojeny styčníkovou deskou. Konstrukce z dřevěných vazníků mají široké uplatnění v pozemním, průmyslovém a inženýrském stavitelství . Původně jsme si chtěli nechat udělat pouze vazník a. Jediný rozdíl spočíval v ceně práce – řekl si . Způsobuje tlak a ohyb ve . U každého zboží si můžete zjistit i jeho dostupnost nebo třeba porovnat ceny a ušetřit. Vzpěrné délky prutů příhradových vazníků. Trubkový vazník v rovině vzdálenost uzlů.

Horní pás z roviny vzdálenost vaznic. Dolní pás z roviny vzdálenost svislého ztužení. Vyrábíme a montujeme dřvěné příhradové vazníky se styčníkovými deskami.

Poradenská činnost při zpracování projektů, zpracování nabídky pro investora zdarma. Vazníky dodáváme impregnované. Zastřešení bytových, průmyslových staveb, vhodné pro novostavby. Dřevěný vazník je levnější zastřešení staveb.

Dvoudílný vazník sbíjený z prken. Prostory zastřešení musí mít zajištěné řádné větrání.

Příhradový vazník (nebo také vazník , vazníkový krov, vazníková konstrukce, vazníková střecha, sbíjený vazník , dřevěný vazník ) je označení pro lehkou dřevěnou příhradovou konstrukci, která slouží k přenosu zatížení střešního pláště do obvodové či nosné konstrukce. Nebo jinak – příhradový vazník je rovinná prutová .