Uličné vpuste

Slúžia na odvádzanie dažďovej vody zo spevnených plôch. Ich rozmerové a tvarové prevedenie umožňuje ich osadenie vedľa cestných obrubníkov a umiestnenie potrubia v rôznych smeroch. Tesnosť vpuste zabezpečuje tesniaca pena. Zaťažiteľnosť uličnej vpuste je 4kN. ACO Combipoint je nový typ uličných vpustov vyrobený z polypropylénu.

Je výškovo nastaviteľný s možnosťou osadenia pod uhlom.

Vďaka svojej inovatívnej a modernej konštrukcii je napojenie na kanalizačný systém veľmi jednoduché. H, t, (m3), (kg), ( trieda). Vtokové mreže, vyrábané podľa stavebných predpisov ČSN EN 12 sa používajú na zakrytie uličných vpustí , osadených na okrajoch vozoviek, na parkoviskách, skladových a iných plochách, kvôli odvedeniu dažďovej vody do kanalizácie.

Sú vyrobené z betónu a šedej, resp. DN 5odvádzanie povrchových vôd kompletná dodávka. Pod uličnou vpustou je nutné vytvoriť pevný nosný podklad. Uličné vpuste betónové – TBV.

Na telo uličnej vpuste nie je . BETÓNOVÉ PRVKY ULIČNÝCH VPÚŠTÍ ROZMERU 450mm.

V našej ponuke sú tieto prvky rozšířené o ďalšie diely, alebo sú upravené pre zjednodušenú montáž a skvalitnenie spojov uličných vpúští s potrubím z . Skruž horná TBV 5c, Skruž sredová TBV 6b, Skruž horná TBV 5b, Skruž sredová TBV 6a. Skruž horná TBV 5 Skruž sredová TBV 6 Dno s priamym výtokovým otvorom TBV 1a, Dno s kalovým prehĺbením TBV 2a. Betónová uličná vpúšť DN 500.

Dno s vtokom a výtokom TBV 1e, Skruž sredová s výtokovým . Plastové skruže z PP alternatíva k betónovým skružiam, napr. Kôš bahenný veľký h=6mm. Rošt s rámom 500x5mm. MJ cena bez DPH cena s DPH. RAINSPOT uličná vpusť spĺňa najvyššie nároky na zaťaženie, tesnosť a flexibilitu.

Bez nich by nebolo možné kontrolovane odvádzať dažďovú vodu, ktorá sa zhromažďuje na spevnených plochách. Kvôli stále narastajúcemu . Všetci naši kľúčový dodávatelia spĺňajú medzinárodné ISO normy, aj vďaka tomu sme sa vyprofilovali ako spoľahlivý dodávateľ kvalitných výrobkov.