Tepelná izolácia plochej strechy

V tomto prípade sa na pôvodnú vrstvu hydroizolácie položí tepelná izolácia , ďalej separačná vrstva a nová vrstva hydroizolácie. Tento moderný spôsob zateplenia v sebe skrýva veľké možnosti využitia plochej strechy. Izolačné dosky zo sivého polystyrénu EPS s vynikajúcimi tepelnoizolačnými vlastnosťami určené najmä na zateplenie plochej strechy a tepelné izolácie s . Zateplenie plochej strechy s miernym sklonom (do 10°) je výhodnejšie – zatepľuje sa v jednej rovine, čo významne znižuje tepelné mosty.

Základnú časť konštrukčného riešenia plochej strechy tvorí optimálne navrhnutá a vhodne zabudovaná tepelná izolácia a jej ochrana proti vonkajším vplyvom. Na zateplenie plochej strechy sa odporúča použiť tvrdšie materiály so zodpovedajúcou pevnosťou v tlaku, ako sú napríklad tuhé strešné dosky na .

Skladba strechy bude hydroizolacia: parozabrana, Fatrafol 81 geotextilia Tatratex 20 poplastovane plechy na atiku v s. Tepelna izolacia je EPS . Minerálno čadičové zloženie izolácií zaručuje zníženie energetickej náročnosti budov vďaka výborným tepelnoizolačným vlastnosti. Popis technologického postupu izolácie a zateplenie plochej strechy. Rekonštrukcia plochej strechy realizovaná PVC fóliou – nedostatočné kotvenie na zvislej stene, PVC fóliu odtrhlo aj s kotviacim pásikom z poplastovaného plechu. Okrem nevhodného kotvenia . Prinášame Vám kalkulačku pre okamžitý výpočet ceny strechy.

S kalkulačkou získate predstavu koľko stojí rekonštrukcia, zateplenie novej plochej strechy. Výsledná cena strechy, je vypočítaná z priemerných cien, za ktoré strechy realizujeme.

Koncepcia obrátenej strechy prekonáva tradičné problémy konvenčnej plochej strechy umiestnením tepelnej izolácie nad vodotesnú membránu, čím ju udržuje v stálej teplote blízkej vnútornej teplote budovy a chráni ju pred škodlivými vplyvmi a preto má kladný vplyv na životnosť strechy. Izolácia chráni hydroizolačnú . Na viacplášťových strechách sa uplatnia aj rohože zo skleného vlákna a fúkaná izolácia. Najčastejšie sa dodatočná tepelná izolácia kladie na existujúcu alebo vymenenú hydroizoláciu, čím sa vytvorí takzvaná obrátená strecha. Kamenná vlna splňa aj tie najvyššie tepelné , mechanické, akustické a protipožiarne požiadavky.

Optimálne zateplenie plochej strechy s izoláciami URSA Vám zaistí tepelnú pohodu v interiéri v zime aj v lete a minimalizuje náklady na vykurovanie a chladenie domu. Dvojplášťová strecha sa skladá z dolného plášťa so ​​zateplením zhora minerálnou izoláciou na báze skla URSA , ďalej . Navrhnúť správne konštrukčné riešenie plochej strechy vrátane umiestnenia tepelnej izolácie nie je jednoduchá záležitosť a je to prvý predpoklad plnenia funkcie strechy. Nevšedné rozmery stavieb a atypické pôdorysy budov či netradičný terén pozemku sú pre tvorbu plochej strechy výzvou. Dvojplášťové nevetrané strechy sú v podstate obdobou jednoplášťových striech, lebo uzavretá vzduchová vrstva má charakter tepelnej izolácie.

Zateplenie plochých striech Chytrou penou je unikátny strešný systém zložený z dvoch komponentov, ktoré sú aplikované priamo na mieste. Tvorí ho polyuretánová pena so zvýšenou hustotou EKO H Roof a ochranný náter proti UV žiareniu, plniaci . V rámci skladby strechy, ktorá sa skladá z viacerých vrstiev, sú jednotlivé druhy izolácií určené do určitých vrstiev. ISOVER LAM- izolácia plochej strechy.